2015-05-16 06:00

2015-05-16 06:00

"Det behöver göras mer åtgärder för jämställdhet"

Om ungefär ett år ska den nya lagtexten läggas fram om styrelsekvotering i börsnoterade bolag.

Innebörden av den är att det ska bli ett krav på att andelen kvinnor ska i bolagsstyrelser ska vara 40 procent.

Om inte målen uppnås kan det komma att leda till sanktioner, vilka ej är fastställda ännu.

Håkan Svenneling (V), riksdagsledamot, ledamot i Nordiska rådets svenska delegation och suppleant för näringsutskottet, finansutskottet och försvarsutskottet, är positiv till grunden av förslaget.

– Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Men det behöver göras mer åtgärder för jämställdhet. Lagförslaget i sig är bra, det står både jag och Vänsterpartiet bakom. Sen vad det ska göras för åtgärder om det inte uppfylls, det får man ta ställning till senare. Det är lite tidigt att uttala sig om den saken. Men förslaget i sig är bra.

Innebörden av den är att det ska bli ett krav på att andelen kvinnor ska i bolagsstyrelser ska vara 40 procent.

Om inte målen uppnås kan det komma att leda till sanktioner, vilka ej är fastställda ännu.

Håkan Svenneling (V), riksdagsledamot, ledamot i Nordiska rådets svenska delegation och suppleant för näringsutskottet, finansutskottet och försvarsutskottet, är positiv till grunden av förslaget.

– Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Men det behöver göras mer åtgärder för jämställdhet. Lagförslaget i sig är bra, det står både jag och Vänsterpartiet bakom. Sen vad det ska göras för åtgärder om det inte uppfylls, det får man ta ställning till senare. Det är lite tidigt att uttala sig om den saken. Men förslaget i sig är bra.