2015-05-08 06:00

2015-05-08 06:00

Speakify får politikerstöd

KARLSTAD: "Språket nyckeln till en lyckad integration"

Teamet bakom Speakify, den nya metoden för att lära sig svenska med hjälp av mobilen eller läsplattan, får massor av ryggdunkningar och ”lycka till”. Tyvärr räcker inte det för att affärsidén ska bli bärkraftig. Men nu har man fått en riksdagsman med på tåget, så nu har förhoppningarna stärkts hos det lilla Karlstadsföretaget.

Hosi Rooznamechi och Mats Löfberg som jobbbar med Speakify på Innovation park i Karlstad menar att de med sin språkinlärningsapp har mycket att bidra med i integrationen av alla de hundratusentals människor som kommit till Sverige de senaste åren och som kämpar med svenskan. Enligt upphovsmännen hyllas deras pedagogiska metod av i stort sett alla som testat den, och de börjar bli rätt många nu.

– Med vår app kan en motiverad person utan större problem lära sig 50 ord i veckan. På tio veckor kan man 500 ord, och då behärskar man grunderna i språket, säger Hosi Rooznamechi.

Han är från Iran och vet av egen erfarenhet hur svårt det är att lära sig svenska. Hans erfarenheter har varit vägledande i utvecklingen av den nya pedagogiska metoden. Den innebär att man i mobilen, surfplattan eller vid datorn bekantar sig med de vanligaste orden i vardagssvenskan genom små berättelser i kapitelform, där frågorna och uppgifterna anpassas efter de egna kunskaperna. Man hittar snabbt ett sätt att med hjälp av text, rörliga bilder och ljud lära sig orden och gå vidare.

Tajmingen för en sådan här produkt kunde inte vara bättre menar han och hans kollega, Martin Löfberg.

Utanförskap och segregation

– Det tar i genomsnitt sju år för en invandrare att komma ut i jobb. Sju år! Vi får utanförskap, segregation och jättehöga samhällskostnader. Här kan Speakify verkligen göra skillnad, säger Martin Löfberg.

Hosi Rooznamechi och Mats Löfberg har slitit hårt under lång tid och med osäker ekonomi för att få snurr på verksamheten. Men de tänkta kunderna, framför allt kommunernas SFI-utbildningar och Migrationsverket, tvekar. Karlstads kommun hör till undantagen, där kommer man att börja använda Speakify i mindre skala till hösten.

– Vi har en innovativ lösning på ena sidan, och på andra sidan har vi hundratusentals nyanlända som inget hellre vill än att börja lära sig språket. Mitt emellan har vi stela regler och tjänstemän på olika nivåer som är rädda för att satsa på något nytt. Ofta verkar man inte veta som äger frågan, säger Helena Wiktelius, affärsrådgivare på Innovation park.

Mejern gillar idén

Häromdagen bjöd Speakify-gänget in värmländske riksdagsmannen Lars Mejern Larsson (S) för att be honom om hjälp. Mejern Larsson tände på idén, och vill hjälpa Speakify ut på marknaden. Han håller med om att det verkar finnas en stor försiktighet bland kommuner och myndigheter. Han efterlyser fler pilotstudier och dokumenterade tester som man kan visa potentiella uppköpare. Där tycker han att framför allt kommuner kunde vara mer aktiva. En licens kostar 500 kronor, så en kommun skulle kunna ge 100 personer tillgång till appen för 50 000 kronor.

– Jag förstår om Migrationsverket tvekar, där är volymerna stora och de begränsas av upphandlingsregler, men i kommunerna borde man kunna starta i mindre skala. Vi har inte råd att vänta. Vi inom S vill att nyanlända ska få rätt att börja lära sig svenska redan innan man blir beviljad asyl. Språket är nyckeln för en av våra största samhällsutmaningar, integrationen, och här skulle Speakify kunna vara en lösning. Ska vi dessutom nå arbetslöshetsmålet som vi har satt upp för 2020 behöver vi få i gång det här med språket så att invandrarna kan komma ut i jobb. Speakify skulle kunna bli ytterligare ett bevis på att vi i Värmland kan vara med och bidra till tillväxten.

Mötet mellan Speakify och Mejern Larsson slutade med löften från riksdagsmannens sida att han skulle hjälpa Karlstadsföretaget så gott han kan. Om den politiska viljan finns kan man öppna nya dörrar för innovationer av den här typen, menar han.

Hosi Rooznamechi och Mats Löfberg som jobbbar med Speakify på Innovation park i Karlstad menar att de med sin språkinlärningsapp har mycket att bidra med i integrationen av alla de hundratusentals människor som kommit till Sverige de senaste åren och som kämpar med svenskan. Enligt upphovsmännen hyllas deras pedagogiska metod av i stort sett alla som testat den, och de börjar bli rätt många nu.

– Med vår app kan en motiverad person utan större problem lära sig 50 ord i veckan. På tio veckor kan man 500 ord, och då behärskar man grunderna i språket, säger Hosi Rooznamechi.

Han är från Iran och vet av egen erfarenhet hur svårt det är att lära sig svenska. Hans erfarenheter har varit vägledande i utvecklingen av den nya pedagogiska metoden. Den innebär att man i mobilen, surfplattan eller vid datorn bekantar sig med de vanligaste orden i vardagssvenskan genom små berättelser i kapitelform, där frågorna och uppgifterna anpassas efter de egna kunskaperna. Man hittar snabbt ett sätt att med hjälp av text, rörliga bilder och ljud lära sig orden och gå vidare.

Tajmingen för en sådan här produkt kunde inte vara bättre menar han och hans kollega, Martin Löfberg.

Utanförskap och segregation

– Det tar i genomsnitt sju år för en invandrare att komma ut i jobb. Sju år! Vi får utanförskap, segregation och jättehöga samhällskostnader. Här kan Speakify verkligen göra skillnad, säger Martin Löfberg.

Hosi Rooznamechi och Mats Löfberg har slitit hårt under lång tid och med osäker ekonomi för att få snurr på verksamheten. Men de tänkta kunderna, framför allt kommunernas SFI-utbildningar och Migrationsverket, tvekar. Karlstads kommun hör till undantagen, där kommer man att börja använda Speakify i mindre skala till hösten.

– Vi har en innovativ lösning på ena sidan, och på andra sidan har vi hundratusentals nyanlända som inget hellre vill än att börja lära sig språket. Mitt emellan har vi stela regler och tjänstemän på olika nivåer som är rädda för att satsa på något nytt. Ofta verkar man inte veta som äger frågan, säger Helena Wiktelius, affärsrådgivare på Innovation park.

Mejern gillar idén

Häromdagen bjöd Speakify-gänget in värmländske riksdagsmannen Lars Mejern Larsson (S) för att be honom om hjälp. Mejern Larsson tände på idén, och vill hjälpa Speakify ut på marknaden. Han håller med om att det verkar finnas en stor försiktighet bland kommuner och myndigheter. Han efterlyser fler pilotstudier och dokumenterade tester som man kan visa potentiella uppköpare. Där tycker han att framför allt kommuner kunde vara mer aktiva. En licens kostar 500 kronor, så en kommun skulle kunna ge 100 personer tillgång till appen för 50 000 kronor.

– Jag förstår om Migrationsverket tvekar, där är volymerna stora och de begränsas av upphandlingsregler, men i kommunerna borde man kunna starta i mindre skala. Vi har inte råd att vänta. Vi inom S vill att nyanlända ska få rätt att börja lära sig svenska redan innan man blir beviljad asyl. Språket är nyckeln för en av våra största samhällsutmaningar, integrationen, och här skulle Speakify kunna vara en lösning. Ska vi dessutom nå arbetslöshetsmålet som vi har satt upp för 2020 behöver vi få i gång det här med språket så att invandrarna kan komma ut i jobb. Speakify skulle kunna bli ytterligare ett bevis på att vi i Värmland kan vara med och bidra till tillväxten.

Mötet mellan Speakify och Mejern Larsson slutade med löften från riksdagsmannens sida att han skulle hjälpa Karlstadsföretaget så gott han kan. Om den politiska viljan finns kan man öppna nya dörrar för innovationer av den här typen, menar han.