2015-05-08 18:38

2015-05-08 18:38

Framtidstro på Mellanskogs stämma

SKOGEN: Hela styrelsen omvaldes

Per-Eric Johansson, Kil, omvaldes som styrelseledamot när Mellanskog höll föreningsstämma.

Vid torsdagens föreningsstämma i Uppsala fick Hans Tibell, Östhammar, ta emot Mellanskogs utmärkelse Guldnålen som uppskattning för det arbete han lagt ner för att driva skogsägarnas rätt att bruka och äga sin skog.

Priset Träkronan delades i år ut till Preem AB för deras utveckling av att ersätta fossilolja genom att blanda in tallolja i fordonsbränslet ACP Evolution Diesel och deras tydliga kommunikation att framtida fordonsbränsle har förnyelsebar skogsråvara som en viktig ingrediens.

Claes Nordmark, politiskt sakkunnig på näringsdepartementet berättade om regeringens syn på skogen och de möjligheter man ser med ett aktivt skogsbruk.

Perers ordförande

Stämman beslutade av omval av samtliga styrelseledamöter vars mandattid gått ut. Karin Perers, Mörtabo blev Mellanskogs första stämmovalda ordförande.

Vid stämman behandlades fem motioner angående rovdjursdebatt, medlemsdemokrati, kommunikation och organisation kring medlemsfrågor samt lantmäteriets avgifter.

Stämman enades också om ett uttalande där några punkter lyder så här:

* Höjda massavedpriser krävs för att upprätthålla hög och hållbar produktion i våra skogar.

* Mellanskog med 32000 medlemmar är den organisation som med kraft arbetar för en grön omställning som ger landsbygden framtid.

* Användningen av svensk skogsråvara måste öka för att säkerställa det hänsynsfulla svenska skogsbrukets långsiktiga produktion.

* Stämman uppmanar alla skogliga aktörer att medverka till att öka lönsamheten i skogen för att på så sätt påskynda omställningen till ett hållbart framtidssamhälle.

Vid torsdagens föreningsstämma i Uppsala fick Hans Tibell, Östhammar, ta emot Mellanskogs utmärkelse Guldnålen som uppskattning för det arbete han lagt ner för att driva skogsägarnas rätt att bruka och äga sin skog.

Priset Träkronan delades i år ut till Preem AB för deras utveckling av att ersätta fossilolja genom att blanda in tallolja i fordonsbränslet ACP Evolution Diesel och deras tydliga kommunikation att framtida fordonsbränsle har förnyelsebar skogsråvara som en viktig ingrediens.

Claes Nordmark, politiskt sakkunnig på näringsdepartementet berättade om regeringens syn på skogen och de möjligheter man ser med ett aktivt skogsbruk.

Perers ordförande

Stämman beslutade av omval av samtliga styrelseledamöter vars mandattid gått ut. Karin Perers, Mörtabo blev Mellanskogs första stämmovalda ordförande.

Vid stämman behandlades fem motioner angående rovdjursdebatt, medlemsdemokrati, kommunikation och organisation kring medlemsfrågor samt lantmäteriets avgifter.

Stämman enades också om ett uttalande där några punkter lyder så här:

* Höjda massavedpriser krävs för att upprätthålla hög och hållbar produktion i våra skogar.

* Mellanskog med 32000 medlemmar är den organisation som med kraft arbetar för en grön omställning som ger landsbygden framtid.

* Användningen av svensk skogsråvara måste öka för att säkerställa det hänsynsfulla svenska skogsbrukets långsiktiga produktion.

* Stämman uppmanar alla skogliga aktörer att medverka till att öka lönsamheten i skogen för att på så sätt påskynda omställningen till ett hållbart framtidssamhälle.