2015-04-20 06:00

2015-04-20 10:34

Värmlands småföretagare optimistiska

SMÅFÖRETAGARINDEX.: Allt fler startar eget

Sedan 2010 har antalet nyregistrerade företag ökat med 9 procent i Värmland. En ny undersökning visar att de flesta tror på bättre affärer i år än under fjolåret.

Allt enligt Vismas småföretagarindex som presenteras inför Nyföretagarveckan som startade på måndagen.

Indexet väger samman tillväxten i antal företag med företagens inköpsprognoser och deras förväntningar på affärsåret 2015.

Optimismen i Värmland är stor; sju av tio, 74 procent, tror att 2015 blir ett bättre år för det egna företaget än 2014. Tre av tio småföretagare, 33 procent, räknar med ökade inköp det kommande halvåret.

– Det är glädjande att företagarnas framtidstro är så stor och med ett ännu bättre företagsklimat i Sverige skulle fler få chansen att förverkliga sina drömmar. Man får inte glömma att de nya företagen i många fall är framtidens arbetsgivare, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

Antalet företag ökar i hela landet

Samtliga län i landet har haft en tillväxt av nya företag de senaste fem åren och det totala antalet företag har ökat med 12 procent. Den största ökningen har skett på Gotland, där antalet nyregistrerade företag ökat med 17 procent under perioden 2010 till 2014.

I landet som helhet tror sju av tio företagare, 70 procent, att året blir ett bättre år för deras företag än 2014. Fyra av tio, 39 procent, räknar dessutom med ökade inköp det kommande halvåret, medan endast 10 procent tror på minskade inköp.

Mest optimism i Jämtlands län

Allra mest positivt ser det ut i Jämtlands län som också toppar Vismas småföretagarindex. Här låg tillväxten av nya företag på 10 procent de senaste fem åren. Samtidigt tror tre av fyra företagare i länet, 73 procent, på ett bättre affärsår 2015 än 2014 och drygt hälften av dem, 55 procent, tror att de kommer öka sin inköp under de kommande sex månaderna.

Värmland hamnar på tolfte plats i den totala länsrankningen. Sist på listan hamnar Östergötland.

Allt enligt Vismas småföretagarindex som presenteras inför Nyföretagarveckan som startade på måndagen.

Indexet väger samman tillväxten i antal företag med företagens inköpsprognoser och deras förväntningar på affärsåret 2015.

Optimismen i Värmland är stor; sju av tio, 74 procent, tror att 2015 blir ett bättre år för det egna företaget än 2014. Tre av tio småföretagare, 33 procent, räknar med ökade inköp det kommande halvåret.

– Det är glädjande att företagarnas framtidstro är så stor och med ett ännu bättre företagsklimat i Sverige skulle fler få chansen att förverkliga sina drömmar. Man får inte glömma att de nya företagen i många fall är framtidens arbetsgivare, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

Antalet företag ökar i hela landet

Samtliga län i landet har haft en tillväxt av nya företag de senaste fem åren och det totala antalet företag har ökat med 12 procent. Den största ökningen har skett på Gotland, där antalet nyregistrerade företag ökat med 17 procent under perioden 2010 till 2014.

I landet som helhet tror sju av tio företagare, 70 procent, att året blir ett bättre år för deras företag än 2014. Fyra av tio, 39 procent, räknar dessutom med ökade inköp det kommande halvåret, medan endast 10 procent tror på minskade inköp.

Mest optimism i Jämtlands län

Allra mest positivt ser det ut i Jämtlands län som också toppar Vismas småföretagarindex. Här låg tillväxten av nya företag på 10 procent de senaste fem åren. Samtidigt tror tre av fyra företagare i länet, 73 procent, på ett bättre affärsår 2015 än 2014 och drygt hälften av dem, 55 procent, tror att de kommer öka sin inköp under de kommande sex månaderna.

Värmland hamnar på tolfte plats i den totala länsrankningen. Sist på listan hamnar Östergötland.