2015-04-14 16:09

2015-04-14 16:10

Allt färre unga är arbetslösa

VÄRMLAND: Arbetsmarknaden ljusnar

Arbetslösheten fortsätter minska i Värmland. Mer än 850 personer färre är arbetslösa jämfört med förra året. Arbetslösheten minskar snabbat bland de unga. Bland ungdomarna är det 500 färre som saknar jobb.

Ungdomsarbetslösheten i Värmland var i mars 18,4 procent av arbetskraften 18–24 år. För ett år sedan var andelen arbetslösa 21 procent.

– Det är ungefär lika många ungdomar som fick ett arbete jämfört med förra året, men eftersom det samtidigt var färre ungdomar som var inskrivna som arbetslösa innebär det att andelen som fick ett arbete ändå är större nu än för ett år sedan, förklarar utredare Ann Mannerstedt.

Handel, försäljning, hotell och restaurang är branscher inom den privata sektorn där många unga har fått jobb. Och trenden ser positiv ut även framöver.

– Ja, det tycker jag. Det går åt rätt håll, även om det går långsamt, säger Ann Mannerstedt.

Generationsväxling

Inom vården pågår en generationsväxling och där kommer behovet av personal bara att växa de närmaste åren.

– Intresset är för dåligt bland de unga att ta jobb i vården, säger Ann Mannerstedt som även pekar ut teknik som ett brett område som är gångbart för dem som vill ha jobb.

– Men det krävs utbildning. De enkla jobben som fanns förr minskar.

Drygt 20 procent av de arbetslösa ungdomarna saknar gymnasieutbildning. De som skaffat sig eftergymnasial utbildning utgör bara sju procent av dem som är inskrivna som arbetssökande.

Fler män arbetslösa

I mars var 11 504 personer arbetslösa, vilka utgör 9 procent av arbetskraften i Värmland. För ett år sedan var andelen 9,5 procent och 12 369 personer var arbetslösa. Arbetslösheten är högre bland männen än bland kvinnorna. Bland männen är arbetslösheten 10,1 procent, medan 7,8 procent av kvinnorna är arbetslösa. Förklaringen är uppdelningen mellan manliga och kvinnliga jobb på arbetsmarknaden.

– Fortfarande 2015 är det mycket traditioner som styr vilka branscher vi jobbar inom. Männen jobbar mer i industrin, och där minskar ju anställningarna. Inom byggsektorn kan det också svänga snabbt. Kvinnor jobbar oftare inom vården och den offentliga sektorn över huvud taget, och där är det stabilare.

Fler får jobb snabbt

618 personer anmälde sig som arbetslösa i mars, vilket är 137 färre än förra året.

– Att färre personer anmäler sig som arbetslösa är ett tecken på att fler får jobb innan de hinner bli arbetslösa, säger Ann Mannerstedt.

Ungdomsarbetslösheten i Värmland var i mars 18,4 procent av arbetskraften 18–24 år. För ett år sedan var andelen arbetslösa 21 procent.

– Det är ungefär lika många ungdomar som fick ett arbete jämfört med förra året, men eftersom det samtidigt var färre ungdomar som var inskrivna som arbetslösa innebär det att andelen som fick ett arbete ändå är större nu än för ett år sedan, förklarar utredare Ann Mannerstedt.

Handel, försäljning, hotell och restaurang är branscher inom den privata sektorn där många unga har fått jobb. Och trenden ser positiv ut även framöver.

– Ja, det tycker jag. Det går åt rätt håll, även om det går långsamt, säger Ann Mannerstedt.

Generationsväxling

Inom vården pågår en generationsväxling och där kommer behovet av personal bara att växa de närmaste åren.

– Intresset är för dåligt bland de unga att ta jobb i vården, säger Ann Mannerstedt som även pekar ut teknik som ett brett område som är gångbart för dem som vill ha jobb.

– Men det krävs utbildning. De enkla jobben som fanns förr minskar.

Drygt 20 procent av de arbetslösa ungdomarna saknar gymnasieutbildning. De som skaffat sig eftergymnasial utbildning utgör bara sju procent av dem som är inskrivna som arbetssökande.

Fler män arbetslösa

I mars var 11 504 personer arbetslösa, vilka utgör 9 procent av arbetskraften i Värmland. För ett år sedan var andelen 9,5 procent och 12 369 personer var arbetslösa. Arbetslösheten är högre bland männen än bland kvinnorna. Bland männen är arbetslösheten 10,1 procent, medan 7,8 procent av kvinnorna är arbetslösa. Förklaringen är uppdelningen mellan manliga och kvinnliga jobb på arbetsmarknaden.

– Fortfarande 2015 är det mycket traditioner som styr vilka branscher vi jobbar inom. Männen jobbar mer i industrin, och där minskar ju anställningarna. Inom byggsektorn kan det också svänga snabbt. Kvinnor jobbar oftare inom vården och den offentliga sektorn över huvud taget, och där är det stabilare.

Fler får jobb snabbt

618 personer anmälde sig som arbetslösa i mars, vilket är 137 färre än förra året.

– Att färre personer anmäler sig som arbetslösa är ett tecken på att fler får jobb innan de hinner bli arbetslösa, säger Ann Mannerstedt.