2015-04-11 06:00

2016-06-02 14:47

Mejern: "Inför en enda Sverigetariff"

ENERGI: Riksdagsman (S) inbjuden av Fortum för prisdiskussion

Elnätsbolaget Fortum distribution vill utjämna skillnaderna i nätavgifter mellan landsbygd och storstad, något som skulle gynna Värmland. Därför bjöd man in riksdagsmannen Lars Mejern Larsson (S) i går för att påverka politiskt. Mejern Larsson tycker Fortum är helt rätt ute men vill gå ett steg längre. Han tänker föreslå en gemensam nättariff för hela Sverige.

Fortum distribution, med 900 000 elnätskunder i Sverige, har stora investeringsbehov vilket är bekymmersamt eftersom bolaget redan är bland de dyraste. Investeringar måste finansieras och i slutänden kommer det att märkas på fakturan hos kunden.

I dag bygger prissättningen på att självständiga prisområden har sina egna tariffsystem. Det gör att kunder i glesbygd drabbas hårdare när kostnader fördelas på få kunder. Om bolaget fick ha samma priser i de olika prisområdena skulle den ökade kostnaden som uppstår i Stockholm slås ut på mångdubbelt fler kunder eftersom det är där de flesta Fortumkunder finns.

– Vi skulle kunna göra investeringarna med rimligare prishöjningar, säger Bengt Johansson, ansvarig för affärsutveckling på Fortum distribution.

En utjämning av priset skulle innebära en kostnadsminskning på cirka 2 000 kronor per år för en kund med eluppvämd villa i Värmland. Energimarknadsinspektionen har avslagit Fortums ansökan med hänvisning till de regler som gäller för elprisområdena och som bland annat kräver ”geografisk närhet” för att man ska få justera priserna på det här viset. Fortum bjöd i går in en av Värmlands riksdagsmän för att försöka påverka honom att ändra lagen. Lars Mejern Larsson är helt med på noterna och lovade att ta upp saken i den parlamentariska Energikommissionen som leds av energiminister Ibrahim Baylan (S).

– Det här är en väldigt viktig stad-landsbygdsfråga, säger han. Infrastrukturen är en nationell angelägenhet och egentligen är det självklart att ha en enda Sverigetariff som skulle gälla alla, säger han.

Utspelet kom helt oväntat för Fortumcheferna. På frågan vad de tycker om förslaget såg de en del problem på lokal nivå där kommunala bolag som äger egna elnät kanske skulle se det kommunala självstyret naggas i kanten, men de var överens om att det var ett spännande förslag.

Fortum distribution, med 900 000 elnätskunder i Sverige, har stora investeringsbehov vilket är bekymmersamt eftersom bolaget redan är bland de dyraste. Investeringar måste finansieras och i slutänden kommer det att märkas på fakturan hos kunden.

I dag bygger prissättningen på att självständiga prisområden har sina egna tariffsystem. Det gör att kunder i glesbygd drabbas hårdare när kostnader fördelas på få kunder. Om bolaget fick ha samma priser i de olika prisområdena skulle den ökade kostnaden som uppstår i Stockholm slås ut på mångdubbelt fler kunder eftersom det är där de flesta Fortumkunder finns.

– Vi skulle kunna göra investeringarna med rimligare prishöjningar, säger Bengt Johansson, ansvarig för affärsutveckling på Fortum distribution.

En utjämning av priset skulle innebära en kostnadsminskning på cirka 2 000 kronor per år för en kund med eluppvämd villa i Värmland. Energimarknadsinspektionen har avslagit Fortums ansökan med hänvisning till de regler som gäller för elprisområdena och som bland annat kräver ”geografisk närhet” för att man ska få justera priserna på det här viset. Fortum bjöd i går in en av Värmlands riksdagsmän för att försöka påverka honom att ändra lagen. Lars Mejern Larsson är helt med på noterna och lovade att ta upp saken i den parlamentariska Energikommissionen som leds av energiminister Ibrahim Baylan (S).

– Det här är en väldigt viktig stad-landsbygdsfråga, säger han. Infrastrukturen är en nationell angelägenhet och egentligen är det självklart att ha en enda Sverigetariff som skulle gälla alla, säger han.

Utspelet kom helt oväntat för Fortumcheferna. På frågan vad de tycker om förslaget såg de en del problem på lokal nivå där kommunala bolag som äger egna elnät kanske skulle se det kommunala självstyret naggas i kanten, men de var överens om att det var ett spännande förslag.