2015-04-10 06:00

2015-04-10 06:39

Behövs vinster i välfärden?

KARLSTAD

Anders Hultin är en av upphovsmännen till friskolereformen och har varit med när det blåst hårt kring de privata skolorna. I dag äger han bland annat en friskola i Karlstad.

Här berättar han för NWT om sin syn på vinster, valfrihet och segregering inom skolan. Marknaden fungerar när skolor som inte efterfrågas går i konkurs, menar Hultin, som också säger att skolor som erbjuder bra kvalitet måste få göra vinster, för att attrahera investerare som kan utveckla verksamheten. Artikeln är den första i en serie om företag inom välfärdssektorn.

Här berättar han för NWT om sin syn på vinster, valfrihet och segregering inom skolan. Marknaden fungerar när skolor som inte efterfrågas går i konkurs, menar Hultin, som också säger att skolor som erbjuder bra kvalitet måste få göra vinster, för att attrahera investerare som kan utveckla verksamheten. Artikeln är den första i en serie om företag inom välfärdssektorn.