2015-04-07 06:00

2015-04-07 14:01

Dyrare på krogen

RESTAURANG

När de flesta andra priser ligger still har krogpriserna stuckit i väg de senaste månaderna.

Försäljningen gick upp drygt 7 procent i februari jämfört med samma månad förra året, enligt SCB.

– Det finns flera anledningar. En är att livsmedelspriserna ökat kraftigt efter jul, närmare bestämt dubbelt så mycket som restaurangpriserna, och det är förstås väldigt kännbart för våra medlemmar, säger Eva Östling, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.

Andra anledningar är att hotell- och restaurangbranschen har svårt att rekrytera personal och behöver kunna locka med högre löner, framhåller hon. Ett tredje skäl är osäkerhet om politiska beslut om arbetsgivaravgifter och skatter.

– Det finns en oerhört stor osäkerhet i branschen om framtiden, säger Eva Östling.

Försäljningen, räknat i volym, steg i februari med 4,5 procent jämfört med samma månad i fjol. Men räknat i löpande priser ligger försäljningen 7,1 procent högre än vid samma tid förra året. Bäst hittills i år har det gått för hotellens restaurangförsäljning, plus 6,9 procent i volym och 9,3 procent räknat i löpande priser.

  • TT

Försäljningen gick upp drygt 7 procent i februari jämfört med samma månad förra året, enligt SCB.

– Det finns flera anledningar. En är att livsmedelspriserna ökat kraftigt efter jul, närmare bestämt dubbelt så mycket som restaurangpriserna, och det är förstås väldigt kännbart för våra medlemmar, säger Eva Östling, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.

Andra anledningar är att hotell- och restaurangbranschen har svårt att rekrytera personal och behöver kunna locka med högre löner, framhåller hon. Ett tredje skäl är osäkerhet om politiska beslut om arbetsgivaravgifter och skatter.

– Det finns en oerhört stor osäkerhet i branschen om framtiden, säger Eva Östling.

Försäljningen, räknat i volym, steg i februari med 4,5 procent jämfört med samma månad i fjol. Men räknat i löpande priser ligger försäljningen 7,1 procent högre än vid samma tid förra året. Bäst hittills i år har det gått för hotellens restaurangförsäljning, plus 6,9 procent i volym och 9,3 procent räknat i löpande priser.

  • TT