2015-04-04 06:00

2015-04-06 20:30

Företagare ratar miljövänligt

VÄRMLAND. Kvalitet prioriteras vid inköpen

Sex av tio företagare i Värmland väljer bort miljön till förmån för kvalitet när de gör sina inköp. De är därmed större syndare än kollegorna i landet som helhet.

Det visar Vismas nya affärsbarometer.

I undersökningen har 850 småföretagare tillfrågats. Majoriteten av Värmlandsföretagarna, 62 procent, ratar miljöanpassade produkter. Det är skillnad mot kollegorna totalt sett i landet där 44 procent prioriterar miljövänliga alternativ.

– Det blir alltmer viktigt att öka miljömedvetenheten hos småföretagarna eftersom de utgör majoriteten av Sveriges näringsliv och står för en betydande del av miljöarbetet, säger Henrik d för Visma.

Bottennotering för miljöhänsyn

Kvalitet och pris hamnar först på listan för hela landet när olika inköpskriterier viktas mot varandra. 43 respektive 30 procent rankar de här två kriterierna som mest avgörande för vilka inköp som görs. För företagarna i Värmland var kvalitet det viktigaste kriteriet.

Miljöhänsyn hamnar sist på den nationella listan, Endast 5 procent av småföretagarna värderar miljöhänsyn högst, vilket är den lägsta nivån sedan mätningen började genomföras för fyra år sedan.

Priset viktigare än kvalitet

Vismas Affärsbarometer visar även att om det fanns miljöanpassade produkter till bättre priser skulle var tredje företagare, 33 procent, ta större miljöhänsyn än de redan gör. Bara 6 procent anger att de skulle köpa fler miljöanpassade produkter om kvaliteten på dem var högre, trots att kvalitet bedöms som det viktigast kriteriet för inköp.

– Affärsbarometern visar tydligt att miljöhänsyn är en prisfråga. De leverantörerna som sänker priset på miljöanpassade produkter kommer kunna ta marknadsandelar, säger Henrik Salwén.

Det visar Vismas nya affärsbarometer.

I undersökningen har 850 småföretagare tillfrågats. Majoriteten av Värmlandsföretagarna, 62 procent, ratar miljöanpassade produkter. Det är skillnad mot kollegorna totalt sett i landet där 44 procent prioriterar miljövänliga alternativ.

– Det blir alltmer viktigt att öka miljömedvetenheten hos småföretagarna eftersom de utgör majoriteten av Sveriges näringsliv och står för en betydande del av miljöarbetet, säger Henrik d för Visma.

Bottennotering för miljöhänsyn

Kvalitet och pris hamnar först på listan för hela landet när olika inköpskriterier viktas mot varandra. 43 respektive 30 procent rankar de här två kriterierna som mest avgörande för vilka inköp som görs. För företagarna i Värmland var kvalitet det viktigaste kriteriet.

Miljöhänsyn hamnar sist på den nationella listan, Endast 5 procent av småföretagarna värderar miljöhänsyn högst, vilket är den lägsta nivån sedan mätningen började genomföras för fyra år sedan.

Priset viktigare än kvalitet

Vismas Affärsbarometer visar även att om det fanns miljöanpassade produkter till bättre priser skulle var tredje företagare, 33 procent, ta större miljöhänsyn än de redan gör. Bara 6 procent anger att de skulle köpa fler miljöanpassade produkter om kvaliteten på dem var högre, trots att kvalitet bedöms som det viktigast kriteriet för inköp.

– Affärsbarometern visar tydligt att miljöhänsyn är en prisfråga. De leverantörerna som sänker priset på miljöanpassade produkter kommer kunna ta marknadsandelar, säger Henrik Salwén.