2015-03-25 16:20

2015-03-25 16:22

Positivt år för NWT-koncernen

KARLSTAD: Förbättrat resultat för tidningsrörelsen

NWT-koncernens rörelseresultat för 2014 uppgår till 49 miljoner kronor. Tidningsrörelsen förbättrade resultatet med 14,2 miljoner kronor jämfört med 2013.
– Det beror på högre annonsintäkter än förväntat och rationaliseringar, säger vd Mats Muregård.

2014 var ett fortsatt tungt år för mediebranschen med svag annonsförsäljning och stora strukturella förändringar. Rörelseresultatet blev trots det 49 miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster 34 miljoner kronor.

Ett par affärer påverkade resultatet negativt, bland annat försäljningen av andelen i Helsingborgs Dagblad.

Mats Muregård är nöjd med utvecklingen för koncernen. Den helägda tidningsrörelsen förbättrade resultatet med 14,2 miljoner kronor jämfört med 2013. Dessutom visade fastighetsrörelsen en uppgång med 4,6 miljoner kronor.

– När det gäller tidningsrörelsen beror de förbättrade siffrorna på högre annonsintäkter än förväntat och vardagsrationaliseringar, bland annat på att vi har centraliserat redigeringen och på att vi ser över alla utgifter.

– Därför behöver vi inte göra de stora neddragningar som sker på alla andra håll, säger Mats Muregård.

NWT-koncernens tidningar minskade upplagan med i snitt 3,7 procent under 2014 jämfört med branschens index som låg på 5,3 procent.

– Vi tappar mindre på grund av att vi är en koncern med många lokaltidningar. Vi är väldigt starka på de orterna och tidningarna där är viktiga för våra läsare. Även regiontidningen NWT går bra och samtidigt ökar vi inom digitala medier och digitala prenumerationer.

– Vi kommer att satsa ännu mer på de digitala plattformarna under 2015 och utveckla fastighetsrörelsen, säger Mats Muregård.

2014 var ett fortsatt tungt år för mediebranschen med svag annonsförsäljning och stora strukturella förändringar. Rörelseresultatet blev trots det 49 miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster 34 miljoner kronor.

Ett par affärer påverkade resultatet negativt, bland annat försäljningen av andelen i Helsingborgs Dagblad.

Mats Muregård är nöjd med utvecklingen för koncernen. Den helägda tidningsrörelsen förbättrade resultatet med 14,2 miljoner kronor jämfört med 2013. Dessutom visade fastighetsrörelsen en uppgång med 4,6 miljoner kronor.

– När det gäller tidningsrörelsen beror de förbättrade siffrorna på högre annonsintäkter än förväntat och vardagsrationaliseringar, bland annat på att vi har centraliserat redigeringen och på att vi ser över alla utgifter.

– Därför behöver vi inte göra de stora neddragningar som sker på alla andra håll, säger Mats Muregård.

NWT-koncernens tidningar minskade upplagan med i snitt 3,7 procent under 2014 jämfört med branschens index som låg på 5,3 procent.

– Vi tappar mindre på grund av att vi är en koncern med många lokaltidningar. Vi är väldigt starka på de orterna och tidningarna där är viktiga för våra läsare. Även regiontidningen NWT går bra och samtidigt ökar vi inom digitala medier och digitala prenumerationer.

– Vi kommer att satsa ännu mer på de digitala plattformarna under 2015 och utveckla fastighetsrörelsen, säger Mats Muregård.