2015-03-24 14:25

2015-03-24 14:25

Efterfrågad utbildning startar igen

KARLSTAD: Miljövänlig energi

Industrin skriker efter ingenjörer med kompetens inom förnybar energi, men på Karlstads universitet har man de senaste åren inte tagit in nya studenter inom området. Nu ändrar man på det – till industrins glädje.

Det var svagt söktryck, svårigheter att få tag på lärare och ekonomiska skäl som var anledningen till att universitetet under två år inte tog in nya studenter på utbildningen för högskoleingenjörer i elektroteknik.

Kraftindustrin med jättar som Fortum och ÅF som anställer en stor del av de utexaminerade ingenjörerna såg med oro på utvecklingen eftersom de har stort behov av den här kompetensen. Tack vare påtryckningar från industrin har nu universitetet öppnat utbildningen igen. Till hösten är programmet sökbart igen.

– Arbetsmarknaden ser hur bra ut som helst. Det kommer att saknas flera tusen ingenjörer, och det är dåligt med sådana här utbildningar i Sverige, säger Peter Röjder som är ledare för programmet på universitetet.

Utbildningen på Karlstads universitet, som kommer att ha 30 platser, har inriktning mot förnybar elenergi.

– Utöver de kurser som ska ge de breda elektrotekniska grunderna finns det kurser som ger en viss specialisering. De senare kurserna har en inriktning mot förnybar elenergi och hållbar utveckling, säger Peter Röjder.

– Bygg och el kommer det alltid att finnas ett behov av, och vi kommer att bli tvungna att ta fram mer miljövänlig energi i framtiden.

Samarbete med Norge

En bidragande orsak till att programmet kan öppnas igen är att Karlstads universitet sedan tidigare har ett samarbete med de norska högskolorna i Östfold och Gjövik. Några kurser är gemensamma lärosätena emellan.

– Våra studenter sitter i Karlstad och lyssnar på föreläsningar som sänds från de andra högskolorna och tvärtom.

Att utbildningen har ett norskt inslag är ingen nackdel karriärmässigt för studenterna – tvärtom kan det underlätta jobbsökandet i vårt västra grannland.

Utbildningen kommer i sin omstartade version att bli något mer industriinriktad än tidigare, enligt Peter Röjder.

Välkommet i Glava

Glava Energy Center välkomnar Karlstads universitets utbildning av nya ingenjörer.

– Universitetets framskridande forskning inom solcellsteknik, ett aktivt samarbete med Glava Energy Center och ett gränsöverskridande samarbete med högskolorna i Gjövik och Fredrikstad i Norge inom elkraftområdet gör att utbildningen kommer att hålla en mycket hög klass, skriver Glava Energy Center i ett pressmeddelande.

Liknande tongångar hörs från kraftbolaget Fortum:

– När det gäller framtiden, inte bara inom elektroteknik utan även inom andra sektorer som bidrar till förnybar energi och elproduktion, kommer initiativet till att utbilda/fortbilda alla typer av ingenjörer oss väl tillhanda. Om vi blickar framåt ser vi att nu är det tid att agera och hjälpa till att främja efterfrågan på kompetens bland annat inom elektroteknik. Både i Sverige och i hela världen sker en omfattande utbyggnad av förnybar energi och nya innovativa lösningar tas fram i allt mer globala nätverk, säger Christer Bergerland, Fortum Power & Heat i Karlstad.

Det var svagt söktryck, svårigheter att få tag på lärare och ekonomiska skäl som var anledningen till att universitetet under två år inte tog in nya studenter på utbildningen för högskoleingenjörer i elektroteknik.

Kraftindustrin med jättar som Fortum och ÅF som anställer en stor del av de utexaminerade ingenjörerna såg med oro på utvecklingen eftersom de har stort behov av den här kompetensen. Tack vare påtryckningar från industrin har nu universitetet öppnat utbildningen igen. Till hösten är programmet sökbart igen.

– Arbetsmarknaden ser hur bra ut som helst. Det kommer att saknas flera tusen ingenjörer, och det är dåligt med sådana här utbildningar i Sverige, säger Peter Röjder som är ledare för programmet på universitetet.

Utbildningen på Karlstads universitet, som kommer att ha 30 platser, har inriktning mot förnybar elenergi.

– Utöver de kurser som ska ge de breda elektrotekniska grunderna finns det kurser som ger en viss specialisering. De senare kurserna har en inriktning mot förnybar elenergi och hållbar utveckling, säger Peter Röjder.

– Bygg och el kommer det alltid att finnas ett behov av, och vi kommer att bli tvungna att ta fram mer miljövänlig energi i framtiden.

Samarbete med Norge

En bidragande orsak till att programmet kan öppnas igen är att Karlstads universitet sedan tidigare har ett samarbete med de norska högskolorna i Östfold och Gjövik. Några kurser är gemensamma lärosätena emellan.

– Våra studenter sitter i Karlstad och lyssnar på föreläsningar som sänds från de andra högskolorna och tvärtom.

Att utbildningen har ett norskt inslag är ingen nackdel karriärmässigt för studenterna – tvärtom kan det underlätta jobbsökandet i vårt västra grannland.

Utbildningen kommer i sin omstartade version att bli något mer industriinriktad än tidigare, enligt Peter Röjder.

Välkommet i Glava

Glava Energy Center välkomnar Karlstads universitets utbildning av nya ingenjörer.

– Universitetets framskridande forskning inom solcellsteknik, ett aktivt samarbete med Glava Energy Center och ett gränsöverskridande samarbete med högskolorna i Gjövik och Fredrikstad i Norge inom elkraftområdet gör att utbildningen kommer att hålla en mycket hög klass, skriver Glava Energy Center i ett pressmeddelande.

Liknande tongångar hörs från kraftbolaget Fortum:

– När det gäller framtiden, inte bara inom elektroteknik utan även inom andra sektorer som bidrar till förnybar energi och elproduktion, kommer initiativet till att utbilda/fortbilda alla typer av ingenjörer oss väl tillhanda. Om vi blickar framåt ser vi att nu är det tid att agera och hjälpa till att främja efterfrågan på kompetens bland annat inom elektroteknik. Både i Sverige och i hela världen sker en omfattande utbyggnad av förnybar energi och nya innovativa lösningar tas fram i allt mer globala nätverk, säger Christer Bergerland, Fortum Power & Heat i Karlstad.