2015-03-19 06:00

2015-03-19 08:07

Bra resultat för Landshypotek Bank

VÄRMLAND: 3 000 bönder delar på nio miljoner kronor

3 000 värmländska bönder, medlemmar i Landshypotek Ekonomisk förening, får tack vare ett rekordresultat för Landshypotek Bank dela på 9 miljoner kronor vilket motsvarar 12 procent i avkastning för 2014.
- Totalt i landet får 45 000 medlemmar dela på 164 miljoner kronor. Att få 12 procent i avkastning i ett läge då Sverige har minusränta måste betecknas som en mycket bra avkastning, sa Henrik Toll, styrelseordförande i Landshypotek Bank, vid föreningens årsstämma i Karlstad.

Anders Axelsson, Långserud, ordförande i Landshypotek Ekonomisk förening, region Wermland, var nöjd när han inledde stämman.

- Utdelningen är 1,7 miljoner högre än för verksamhetsåret 2013. Dessutom har insatskapitalet i Värmland ökat med åtta miljoner kronor.

Det är först när medlemmarna i föreningen kommit upp till insatstaket på fyra procent som det blir riktigt spännande för medlemmarna.

- Inledningsvis fyller pengarna från avkastningen på insatserna upp till fyra procent. Därefter handlar det om rena pengar rakt ned i plånboken, sa Anders Axelsson.

Rekordresultat

Det är bankens rekordresultat 2014 på 384 miljoner kronor, 2013 blev resultatet 266 miljoner kronor, som bäddat för den goda avkastningen för föreningens medlemmar.

Men det finns orosmoln för Landshypotek bank. Under de senaste åren har kreditförlusterna ökat. I fjol uppgick de netto till minus 79,6 miljoner kronor mot 54,4 miljoner kronor året innan. Ändå är Henrik Toll inte särskilt bekymrad.

- Jag tycker nog att banken har bra kontroll över situationen. De bönder som fått problem och som medverkat till att vi får kreditförluster ryms på en A 4 sida med normalt mellanrum. Med andra ord handlar det om ett fåtal bönder.

Skärpt amortering

Nu kommer banken att bli ännu försiktigare och det blir tätare avstämningar mellan bank och låntagare.

- Vi kommer också att skärpa upp amorteringskraven sa Henrik Toll.

Vid stämman ställde en medlem flera påståenden:

- Banken har de senaste fem åren dubblerat sina kostnader. Det handlar om åtta gånger större förluster under samma tidsperiod och ni lånar för dyrt.

Henrik Toll gick i svaromål och menade att bankens tillväxt och satsning på ny teknik har medfört ökade kostnader. När det gäller kreditförlusterna återupprepade Henrik Toll att banken har full kontroll över situationen och påståendet att banken lånar dyrt kommenterade han inte alls.

Nästan bäst

Nye distriktschefen för Örebro Värmland, Johan Asklund, tidigare regionchef för Nordea i Värmland, gladde sig över de goda resultat som uppnåtts inom distriktet.

- Inlåningen inom distriktet har gett ett av de bästa resultaten inom hela Landshypotek. Vi har procentuellt dubblat inlåningen jämfört med riksgenomsnittet.

Vill man som privatperson spara pengar i Landshypotek Bank får man 1,05 procent i ränta med fria uttag. Sätter man in 100 000 kronor och därutöver kan man få 1,20 procent i ränta. Medlemmarna får 1,25 procent i ränta. Den statliga insättningsgarantin gäller.

Anders Axelsson, Långserud, ordförande i Landshypotek Ekonomisk förening, region Wermland, var nöjd när han inledde stämman.

- Utdelningen är 1,7 miljoner högre än för verksamhetsåret 2013. Dessutom har insatskapitalet i Värmland ökat med åtta miljoner kronor.

Det är först när medlemmarna i föreningen kommit upp till insatstaket på fyra procent som det blir riktigt spännande för medlemmarna.

- Inledningsvis fyller pengarna från avkastningen på insatserna upp till fyra procent. Därefter handlar det om rena pengar rakt ned i plånboken, sa Anders Axelsson.

Rekordresultat

Det är bankens rekordresultat 2014 på 384 miljoner kronor, 2013 blev resultatet 266 miljoner kronor, som bäddat för den goda avkastningen för föreningens medlemmar.

Men det finns orosmoln för Landshypotek bank. Under de senaste åren har kreditförlusterna ökat. I fjol uppgick de netto till minus 79,6 miljoner kronor mot 54,4 miljoner kronor året innan. Ändå är Henrik Toll inte särskilt bekymrad.

- Jag tycker nog att banken har bra kontroll över situationen. De bönder som fått problem och som medverkat till att vi får kreditförluster ryms på en A 4 sida med normalt mellanrum. Med andra ord handlar det om ett fåtal bönder.

Skärpt amortering

Nu kommer banken att bli ännu försiktigare och det blir tätare avstämningar mellan bank och låntagare.

- Vi kommer också att skärpa upp amorteringskraven sa Henrik Toll.

Vid stämman ställde en medlem flera påståenden:

- Banken har de senaste fem åren dubblerat sina kostnader. Det handlar om åtta gånger större förluster under samma tidsperiod och ni lånar för dyrt.

Henrik Toll gick i svaromål och menade att bankens tillväxt och satsning på ny teknik har medfört ökade kostnader. När det gäller kreditförlusterna återupprepade Henrik Toll att banken har full kontroll över situationen och påståendet att banken lånar dyrt kommenterade han inte alls.

Nästan bäst

Nye distriktschefen för Örebro Värmland, Johan Asklund, tidigare regionchef för Nordea i Värmland, gladde sig över de goda resultat som uppnåtts inom distriktet.

- Inlåningen inom distriktet har gett ett av de bästa resultaten inom hela Landshypotek. Vi har procentuellt dubblat inlåningen jämfört med riksgenomsnittet.

Vill man som privatperson spara pengar i Landshypotek Bank får man 1,05 procent i ränta med fria uttag. Sätter man in 100 000 kronor och därutöver kan man få 1,20 procent i ränta. Medlemmarna får 1,25 procent i ränta. Den statliga insättningsgarantin gäller.