2015-03-11 06:00

2015-03-11 09:58

Sex av tio skulle välja höghastighetståg framför flyg

INFRASTRUKTUR: Undersökning bland resenärer

40 procent av svenskarna har aktivt valt att inte åka tåg på grund av oro för förseningar. Samtidigt uppger majoriteten att de skulle välja tåg i stället för flyg om Sverige investerar i nya höghastighetståg.
Det framkommer i en undersökning av Infratek.

På måndagens stora konferens i Karlstad med beslutsfattare inom infrastrukturområdet var det flera som lyfte fram vikten av en snabb tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo. Ett argument som regionen använder när man trycker på hos de statliga myndigheterna är miljöeffekter av de olika trafikslagen, där investeringar i tåg kan ses som både trafik- och miljösatsningar.

Nu finns det siffror som visar hur en snabbtågförbindelse skulle påverka resenärernas vanor.

Sifo undersökte

Infratek levererar tjänster inom byggnation, drift och underhåll av infrastruktur. För att ta reda på hur svenskarna ser på infrastruktur och hur de påverkas om den inte fungerar har Infratek i samarbete med Sifo genomfört undersökningen Kaoskollen 2015.

Resultatet visar att fyra av tio svenskar har valt bort tåg som transportmedel på grund av att de varit oroliga för förseningar. Skåningar och Blekingebor är de som är mest ängsliga för förseningar, här har 49 procent valt bort tåget av den anledningen.

Närmare en femtedel av svenskarna, 18 procent, upplever dessutom att tågen ofta eller alltid är försenade. Endast en av tio svarar att tågen ständigt håller tidtabellen när de ska resa.

Lockar flygresenärer

Trots att så många oroar sig för förseningar och tycker att tågen ofta är sena skulle många kunna tänka sig att resa med höghastighetståg.

61 procent svarar att de skulle välja tåg framför flyg om Sverige investerar i nya höghastighetståg. Allra mest positiva till de snabba tågen är yngre personer. I åldersgruppen 16-34 år svarar 68 procent att de skulle välja höghastighetståg framför flyg. Motsvarande siffra för dem över 55 år är 55 procent.

– Med höghastighetståg skulle exempelvis restiden mellan Stockholm och Göteborg kortas till två timmar och jag förstår att man tilltalas av det. Att många fortfarande väljer flyg vid inrikesresor beror till stor del på den stora tidsskillnaden jämfört med tåg. Nya höghastighetståg minskar skillnaden i restid så pass mycket att det skulle kunna ersätta flyget på flera sträckor, säger Alf Engqvist, vd Infratek Sverige i ett pressmeddelande

På måndagens stora konferens i Karlstad med beslutsfattare inom infrastrukturområdet var det flera som lyfte fram vikten av en snabb tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo. Ett argument som regionen använder när man trycker på hos de statliga myndigheterna är miljöeffekter av de olika trafikslagen, där investeringar i tåg kan ses som både trafik- och miljösatsningar.

Nu finns det siffror som visar hur en snabbtågförbindelse skulle påverka resenärernas vanor.

Sifo undersökte

Infratek levererar tjänster inom byggnation, drift och underhåll av infrastruktur. För att ta reda på hur svenskarna ser på infrastruktur och hur de påverkas om den inte fungerar har Infratek i samarbete med Sifo genomfört undersökningen Kaoskollen 2015.

Resultatet visar att fyra av tio svenskar har valt bort tåg som transportmedel på grund av att de varit oroliga för förseningar. Skåningar och Blekingebor är de som är mest ängsliga för förseningar, här har 49 procent valt bort tåget av den anledningen.

Närmare en femtedel av svenskarna, 18 procent, upplever dessutom att tågen ofta eller alltid är försenade. Endast en av tio svarar att tågen ständigt håller tidtabellen när de ska resa.

Lockar flygresenärer

Trots att så många oroar sig för förseningar och tycker att tågen ofta är sena skulle många kunna tänka sig att resa med höghastighetståg.

61 procent svarar att de skulle välja tåg framför flyg om Sverige investerar i nya höghastighetståg. Allra mest positiva till de snabba tågen är yngre personer. I åldersgruppen 16-34 år svarar 68 procent att de skulle välja höghastighetståg framför flyg. Motsvarande siffra för dem över 55 år är 55 procent.

– Med höghastighetståg skulle exempelvis restiden mellan Stockholm och Göteborg kortas till två timmar och jag förstår att man tilltalas av det. Att många fortfarande väljer flyg vid inrikesresor beror till stor del på den stora tidsskillnaden jämfört med tåg. Nya höghastighetståg minskar skillnaden i restid så pass mycket att det skulle kunna ersätta flyget på flera sträckor, säger Alf Engqvist, vd Infratek Sverige i ett pressmeddelande