2015-02-27 15:46

2015-02-27 16:55

Överraskande stark export

Svensk ekonomi går oväntat starkt. Framför allt är det exporten som överraskar positivt, vilket pekar på att återhämtningen i svensk ekonomi är här för att stanna.

Sveriges BNP steg under fjärde kvartalet med 2,7 procent på årsbasis, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Ekonomerna hade i snitt spått en tillväxttakt på 1,5 procent.

– Det var överlag starka siffror. Både inhemska delar, såsom privat konsumtion, och investeringar gick bättre än väntat. Exporten överraskade också positivt, säger Andreas Wallström, analytiker på Nordea.

Den svenska tillväxtmotorn har hittills gått på två cylindrar, hushållens konsumtion och bygginvesteringar. Men under fjärde kvartalet var det exporten som stod för det största bidraget, viket ekonomerna inte hade räknat med.

Svag krona bidrar

– Vi hade nog räknat med att det just på exportsidan skulle ske framför allt under 2015. Det var ju mycket välkommet, men man ska som alltid vara försiktig med enskilda kvartals- eller månadssiffror, säger Robert Bergqvist, chefekonom på SEB.

Den svaga kronan bidrog till att dra upp exporten och kommer även att göra det framöver.

– Vi har inte sett effekten fullt ut. Det tar ungefär fyra till sex månader innan en sådan här valutaförändring får fullt genomslag. Så vi kommer att få se mer av mer positiva exportsiffror under de närmaste kvartalen, säger Bergqvist.

Även KI överraskat

Även Konjunkturinstitutet (KI) överraskades av siffrorna. KI:s tillväxtprognos låg på 0,3 procent i kvartalstillväxt och 1,4 procent i årstakt.

– Det ser rätt så robust ut nu. Nu växer både konsumtion, export och investeringar i en ganska rejäl takt. Mest överraskade blev vi över exporten, säger Jesper Hanson, prognoschef på KI.

KI har gått och väntat på den här ökningen.

– Vi har under 2014 varit förvånade över att exporten har gått så svagt i förhållande till barometrar och BNP-utvecklingen i omvärlden. Nu har det i någon mening rättat till sig, om än med lite råge, säger Hansson.

Bevisen för att det sker en återhämtning i den svenska ekonomin har med det här blivit kraftigare, fortsätter han. Det är inte enskilda delar eller tillfälliga händelser som kan förklara utvecklingen.

  • TT

Sveriges BNP steg under fjärde kvartalet med 2,7 procent på årsbasis, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Ekonomerna hade i snitt spått en tillväxttakt på 1,5 procent.

– Det var överlag starka siffror. Både inhemska delar, såsom privat konsumtion, och investeringar gick bättre än väntat. Exporten överraskade också positivt, säger Andreas Wallström, analytiker på Nordea.

Den svenska tillväxtmotorn har hittills gått på två cylindrar, hushållens konsumtion och bygginvesteringar. Men under fjärde kvartalet var det exporten som stod för det största bidraget, viket ekonomerna inte hade räknat med.

Svag krona bidrar

– Vi hade nog räknat med att det just på exportsidan skulle ske framför allt under 2015. Det var ju mycket välkommet, men man ska som alltid vara försiktig med enskilda kvartals- eller månadssiffror, säger Robert Bergqvist, chefekonom på SEB.

Den svaga kronan bidrog till att dra upp exporten och kommer även att göra det framöver.

– Vi har inte sett effekten fullt ut. Det tar ungefär fyra till sex månader innan en sådan här valutaförändring får fullt genomslag. Så vi kommer att få se mer av mer positiva exportsiffror under de närmaste kvartalen, säger Bergqvist.

Även KI överraskat

Även Konjunkturinstitutet (KI) överraskades av siffrorna. KI:s tillväxtprognos låg på 0,3 procent i kvartalstillväxt och 1,4 procent i årstakt.

– Det ser rätt så robust ut nu. Nu växer både konsumtion, export och investeringar i en ganska rejäl takt. Mest överraskade blev vi över exporten, säger Jesper Hanson, prognoschef på KI.

KI har gått och väntat på den här ökningen.

– Vi har under 2014 varit förvånade över att exporten har gått så svagt i förhållande till barometrar och BNP-utvecklingen i omvärlden. Nu har det i någon mening rättat till sig, om än med lite råge, säger Hansson.

Bevisen för att det sker en återhämtning i den svenska ekonomin har med det här blivit kraftigare, fortsätter han. Det är inte enskilda delar eller tillfälliga händelser som kan förklara utvecklingen.

  • TT