2015-02-25 06:00

2015-02-25 08:40

All time high för Säffle-företag

ISO: Effektivitet resultat av certifieringar

Allt färre företag i Värmland lämnar anbud på offentliga upphandlingar, visar statistik från Visma. Ett Värmlandsföretag som sett till att de kan ge sig ut på upphandlingshavet och trotsa trenden om de så önskar är Colorama i Säffle. Med färska ISO-certifieringar ser man stora möjligheter för framtiden.

Förra året gjorde Colorama i Säffle och Åmål ett ”all time high” vad gäller omsättning.

– Vi har haft en väldigt bra tillväxt de senaste åren. Organisationen fick växtvärk och vi kände att vi måste ta tag i organisationen och se över system för bland annat ledning. Vi startade projekt som behövde följas upp samtidigt som vi ville lägga mer fokus på kunden, berättar Jonny Widén, Colorama i Säffle.

”Ett litet företag

Han berättar om miljö och hållbarhet, ord som blivit alltmer förekommande i branschen. När ISO 14001, en miljöcertifiering och ISO 9001, en kvalitetscertifiering, nämndes första gången kände Jonny en viss skepsis. Inte var det väl något företaget behövde?

– Har vi inte nytta av det i vardagen är vi inte intresserade, tänkte vi. Vi ville inte ha en massa byråkrati, vi är och förblir ett litet företag och då måste det kännas rätt om man ska ta sig an det arbete som certifieringarna innebär, menar Jonny. Men så för 1,5 år sedan började vi med ambitionen att bli effektivare och bättre i alla led.

ISO 14001 – miljöcertifiering och ISO 9001 – en kvalitetsledningscertifiering, sattes upp på agendan. Detta arbete kom att genomsyra hela företaget och i dag upplever man att företaget gynnats. Det trots att kvalitets- och miljöledningssystemens stämplar knappt hunnit torka på intygen.

– Det har blivit lättare att upptäcka fel och hitta möjligheter till förbättringar, till exempel, vi har fått ett mycket bättre arbetsmiljöarbete också, säger Jonny.

Långsiktiga relationer

Just effektiviteten, hållbarhetstänket och en kvalitet som genomsyrar alla företagets grenar, är en stor vinst, menar Jonny.

– På en liten ort är det viktigt att värna om sina långsiktiga relationer. Vi jobbar ju inom ett antal branscher och är unika i vår bredd. Vi har butik i både Säffle och Åmål, vi jobbar med industrier och med andra företag och har plattsättare, golvsättare och målare i vår personal. Det är en komplex organisation men vi ser effekterna redan. Vi har blivit mer intressanta hos beställare som jobbar med miljö- och kvalitetsfrågor. Fler småföretag är intresserade och frågade hur vi gjorde, vilket är jätteroligt och något vi gärna delar med oss av.

Konkurrensfördelarna i exempelvis upphandlingsfrågor och partneringprojekt nämns också som ett självklart stort plus för företaget, som söker en ständig förbättring och som numera jobbar med frågan varje dag.

Förra året gjorde Colorama i Säffle och Åmål ett ”all time high” vad gäller omsättning.

– Vi har haft en väldigt bra tillväxt de senaste åren. Organisationen fick växtvärk och vi kände att vi måste ta tag i organisationen och se över system för bland annat ledning. Vi startade projekt som behövde följas upp samtidigt som vi ville lägga mer fokus på kunden, berättar Jonny Widén, Colorama i Säffle.

”Ett litet företag

Han berättar om miljö och hållbarhet, ord som blivit alltmer förekommande i branschen. När ISO 14001, en miljöcertifiering och ISO 9001, en kvalitetscertifiering, nämndes första gången kände Jonny en viss skepsis. Inte var det väl något företaget behövde?

– Har vi inte nytta av det i vardagen är vi inte intresserade, tänkte vi. Vi ville inte ha en massa byråkrati, vi är och förblir ett litet företag och då måste det kännas rätt om man ska ta sig an det arbete som certifieringarna innebär, menar Jonny. Men så för 1,5 år sedan började vi med ambitionen att bli effektivare och bättre i alla led.

ISO 14001 – miljöcertifiering och ISO 9001 – en kvalitetsledningscertifiering, sattes upp på agendan. Detta arbete kom att genomsyra hela företaget och i dag upplever man att företaget gynnats. Det trots att kvalitets- och miljöledningssystemens stämplar knappt hunnit torka på intygen.

– Det har blivit lättare att upptäcka fel och hitta möjligheter till förbättringar, till exempel, vi har fått ett mycket bättre arbetsmiljöarbete också, säger Jonny.

Långsiktiga relationer

Just effektiviteten, hållbarhetstänket och en kvalitet som genomsyrar alla företagets grenar, är en stor vinst, menar Jonny.

– På en liten ort är det viktigt att värna om sina långsiktiga relationer. Vi jobbar ju inom ett antal branscher och är unika i vår bredd. Vi har butik i både Säffle och Åmål, vi jobbar med industrier och med andra företag och har plattsättare, golvsättare och målare i vår personal. Det är en komplex organisation men vi ser effekterna redan. Vi har blivit mer intressanta hos beställare som jobbar med miljö- och kvalitetsfrågor. Fler småföretag är intresserade och frågade hur vi gjorde, vilket är jätteroligt och något vi gärna delar med oss av.

Konkurrensfördelarna i exempelvis upphandlingsfrågor och partneringprojekt nämns också som ett självklart stort plus för företaget, som söker en ständig förbättring och som numera jobbar med frågan varje dag.