2015-02-21 06:00

2015-02-21 06:00

Här är största arbetsgivarna

VÄRMLAND: Kommunen dominerande på alla orter

Många privata företag i länet är stora giganter, men de allra flesta är ändå små.
– De flesta har upp till tio anställda, säger Anna Hedberg, regionchef hos Företagarna.
Här är de största arbetsgivarna i din kommun.

På fredagen berättade vi att många jobb inom den offentliga sektorn försvunnit från Värmland de senaste åren.

Kommunerna själva är trots det fortfarande de största arbetsgivarna i samtliga kommuner i länet. Men det finns också privata företag som är bjässar när det kommer till antalet anställda. (Se kartan längst ner i artikeln för samtliga kommuner.)

Uddeholm i Hagfors, Skoghalls bruk och Volvo i Arvika är några av giganterna.

Totalt finns mellan 16 000 och 17 000 företag i Värmland.

– Vi har de traditionella företagen som är kopplade till länets tradition, som skogen, stålet och pappret. Men vi har också en del av de nya branscherna, säger Urban Svanberg, regionchef hos Svenskt Näringsliv.

Olikheter

Skillnaderna är dock stora inom länet. Sunne beskrivs som ett exempel på en kommun som har många ben att stå på i näringslivet.

– Där finns flera olika delar, förpackningsindustrin med Tetra Pak och Broby Grafiska. Sedan har man skogsbruket och hotell- och wellnessdelen. Man har en otrolig bredd av branscher, säger Urban Svanberg.

– Ett bredare näringsliv med fler aktörer och branscher är mindre sårbart. Samtidigt är det en enorm styrka att på en ort ha ett världsledande företag med en stor kunskapsbas, som exempelvis Uddeholm i Hagfors.

Många småföretag

I Karlstad är Konsum Värmland den största arbetsgivaren, om man bortser från den offentliga sektorn. Näst största privata bolag är Valmet och Frösunda Omsorg, enligt SCB:s företagsregister.

De stora företagen till trots – störst andel värmlänningar som är anställda i det privata näringslivet jobbar i ett småföretag. Det vill säga ett företag med färre än 50 anställda.

– Småföretagen som grupp är Sveriges och Värmlands främsta arbetsgivare, säger Anna Hedberg, regionchef för Företagarna.

– Jobben skapas inte längre i de stora företagen eller på den offentliga sidan, utan i små företag. Det beror bland annat på att nya marknader öppnats, man kan till exempel starta företag inom vård- och omsorg.

– Och när de stora företagen effektiviserar och får färre arbetstillfällen kanske sakerna ändå måste göras, men av mindre företag. Det är en strukturomvandling vi har sett här.

Klicka på din ort i kartan för all information:

 

På fredagen berättade vi att många jobb inom den offentliga sektorn försvunnit från Värmland de senaste åren.

Kommunerna själva är trots det fortfarande de största arbetsgivarna i samtliga kommuner i länet. Men det finns också privata företag som är bjässar när det kommer till antalet anställda. (Se kartan längst ner i artikeln för samtliga kommuner.)

Uddeholm i Hagfors, Skoghalls bruk och Volvo i Arvika är några av giganterna.

Totalt finns mellan 16 000 och 17 000 företag i Värmland.

– Vi har de traditionella företagen som är kopplade till länets tradition, som skogen, stålet och pappret. Men vi har också en del av de nya branscherna, säger Urban Svanberg, regionchef hos Svenskt Näringsliv.

Olikheter

Skillnaderna är dock stora inom länet. Sunne beskrivs som ett exempel på en kommun som har många ben att stå på i näringslivet.

– Där finns flera olika delar, förpackningsindustrin med Tetra Pak och Broby Grafiska. Sedan har man skogsbruket och hotell- och wellnessdelen. Man har en otrolig bredd av branscher, säger Urban Svanberg.

– Ett bredare näringsliv med fler aktörer och branscher är mindre sårbart. Samtidigt är det en enorm styrka att på en ort ha ett världsledande företag med en stor kunskapsbas, som exempelvis Uddeholm i Hagfors.

Många småföretag

I Karlstad är Konsum Värmland den största arbetsgivaren, om man bortser från den offentliga sektorn. Näst största privata bolag är Valmet och Frösunda Omsorg, enligt SCB:s företagsregister.

De stora företagen till trots – störst andel värmlänningar som är anställda i det privata näringslivet jobbar i ett småföretag. Det vill säga ett företag med färre än 50 anställda.

– Småföretagen som grupp är Sveriges och Värmlands främsta arbetsgivare, säger Anna Hedberg, regionchef för Företagarna.

– Jobben skapas inte längre i de stora företagen eller på den offentliga sidan, utan i små företag. Det beror bland annat på att nya marknader öppnats, man kan till exempel starta företag inom vård- och omsorg.

– Och när de stora företagen effektiviserar och får färre arbetstillfällen kanske sakerna ändå måste göras, men av mindre företag. Det är en strukturomvandling vi har sett här.

Klicka på din ort i kartan för all information:

 

Om statistiken

Statistiken är hämtad ur Statistiska centralbyråns företagsregister. Siffrorna över antalet anställda är inte exakta, utan avrundade av SCB. Exempel: Företag som har mellan 20 och 49 anställda får i statistiken siffran 35. Företag med mellan 50 och 99 anställda hamnar på 75, samtidigt som arbetsgivare med 100-150 anställda får siffran 125 i grafiken.