2015-02-20 15:10

2015-02-20 15:10

Olav Thon i blåsväder

STRÖMSTAD: Kan åtalas för miljöbrott

Norske miljardären Olav Thon, 91, kan ha gjort sig skyldig till miljöbrott. Det efter att han utan tillstånd börjat gräva på en fastighet i Strömstads kommun.
Nu kan shoppingcentermogulen komma att åtalas.

Det är Strömstads Tidning som rapporterar att Strömstads kommun i måndags fick in en anonym anmälan gällande Olav Thons fastighet i Lervik.

Anmälan gällde att Thon inlett markarbeten i strandzonen på fastigheten. När inspektörer från kommunen besökte platsen samma dag kunde de konstatera att anmälan stämde:

– Vi möttes av en grävmaskin som på fastighetens strandområde nyligen hade utfört markberedande åtgärder både i strandzonen och nere i vattenområdet, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Rolf Holmgren till Strömstads Tidning.

Han säger till tidningen att grävmaskinisten uppgav att han arbetade på uppdrag av Olav Thon.

Rolf Holmgren säger också att det för den typen av åtgärder krävs tillstånd från länsstyrelsen, i annat fall är det att betrakta som olagligt.

Har lämnat vidare ärendet

Anmälan gäller eventuellt brott mot Miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamhet. Strömstads kommun har nu lämnat ärendet vidare till länsstyrelsen

– Jag hoppas att vattenvårdsenheten där lämnar in en åtalsanmälan till åklagarmyndigheten, eftersom det här ingreppet har gjorts utan tillstånd, säger Rolf Holmgren till Strömstads Tidning.

Olav Thon är en av Norges rikaste personer och äger flera shoppingcenter och hotell i både Norge och Sverige, däribland i Töcksfors, Charlottenberg och Strömstad.

Det är Strömstads Tidning som rapporterar att Strömstads kommun i måndags fick in en anonym anmälan gällande Olav Thons fastighet i Lervik.

Anmälan gällde att Thon inlett markarbeten i strandzonen på fastigheten. När inspektörer från kommunen besökte platsen samma dag kunde de konstatera att anmälan stämde:

– Vi möttes av en grävmaskin som på fastighetens strandområde nyligen hade utfört markberedande åtgärder både i strandzonen och nere i vattenområdet, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Rolf Holmgren till Strömstads Tidning.

Han säger till tidningen att grävmaskinisten uppgav att han arbetade på uppdrag av Olav Thon.

Rolf Holmgren säger också att det för den typen av åtgärder krävs tillstånd från länsstyrelsen, i annat fall är det att betrakta som olagligt.

Har lämnat vidare ärendet

Anmälan gäller eventuellt brott mot Miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamhet. Strömstads kommun har nu lämnat ärendet vidare till länsstyrelsen

– Jag hoppas att vattenvårdsenheten där lämnar in en åtalsanmälan till åklagarmyndigheten, eftersom det här ingreppet har gjorts utan tillstånd, säger Rolf Holmgren till Strömstads Tidning.

Olav Thon är en av Norges rikaste personer och äger flera shoppingcenter och hotell i både Norge och Sverige, däribland i Töcksfors, Charlottenberg och Strömstad.