2015-02-19 10:49

2015-02-19 10:49

VF gör plus-resultat 2014

MEDIER

2014 blev ett bra år för Mediehuset Värmlands Folkblad. Koncernen vände 2013 års förlust till plusresultat.

Resultatet efter finansiella poster slutar på 2,2 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med 2013 på 2,6 miljoner kronor.

Totalt uppbar VF-koncernen under 2014 statligt presstöd på 19,1 miljoner kronor. Värmlands Folkbland fick under året 16,9 miljoner kronor i driftsstöd och Karlstads-Tidningen 2,2 miljoner kronor.

– Med små medel och resurser har vi åstadkommit annonstillväxt, ökat räckvidden och skapat ett större intresse för våra kanaler, säger koncernens vd Ulrika Obstfelder Peterson.

Resultatet efter finansiella poster slutar på 2,2 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med 2013 på 2,6 miljoner kronor.

Totalt uppbar VF-koncernen under 2014 statligt presstöd på 19,1 miljoner kronor. Värmlands Folkbland fick under året 16,9 miljoner kronor i driftsstöd och Karlstads-Tidningen 2,2 miljoner kronor.

– Med små medel och resurser har vi åstadkommit annonstillväxt, ökat räckvidden och skapat ett större intresse för våra kanaler, säger koncernens vd Ulrika Obstfelder Peterson.