2015-02-18 12:04

2015-02-18 14:06

Vi sparar och lånar allt mer

Svenska hushåll sparade rekordmycket under det fjärde kvartalet förra året. Men skulderna ökade också en hel del.

De svenska hushållens sparande uppgick till sammanlagt 51 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2014, enligt Sparbarometern från Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är det högsta sparandet under ett fjärde kvartal sedan Sparbarometern började sina mätningar 1996.

– Det man förvånas över är att det finns så mycket pengar och att de ligger på sparkonton som har låga räntor, säger Caroline Ahlstrand, ekonom på SCB.

Hushållen sparade främst i försäkringar, fonder och på sparkonton.

– Våra tillgångar i bostadsrättsandelar ökar också.

Värdeökningar på hela 229 miljarder kronor gjorde dessutom att hushållens förmögenhet växte, de finansiella tillgångarna steg till 10 487 miljarder kronor. Det beror bland annat på att börskursen gick uppåt, och att kronan var svag.

Samtidigt blir hushållen allt mer skuldsatta. Skulderna ökade med 57 miljarder kronor, varav lån stod för 47 miljarder.

– Låneökningen beror bland annat på att priserna på bostadsrätter och villor gick upp i fjol, säger Caroline Ahlstrand.

Skuldökningen är den högsta under ett fjärde kvartal sedan 2009.

  • TT

De svenska hushållens sparande uppgick till sammanlagt 51 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2014, enligt Sparbarometern från Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är det högsta sparandet under ett fjärde kvartal sedan Sparbarometern började sina mätningar 1996.

– Det man förvånas över är att det finns så mycket pengar och att de ligger på sparkonton som har låga räntor, säger Caroline Ahlstrand, ekonom på SCB.

Hushållen sparade främst i försäkringar, fonder och på sparkonton.

– Våra tillgångar i bostadsrättsandelar ökar också.

Värdeökningar på hela 229 miljarder kronor gjorde dessutom att hushållens förmögenhet växte, de finansiella tillgångarna steg till 10 487 miljarder kronor. Det beror bland annat på att börskursen gick uppåt, och att kronan var svag.

Samtidigt blir hushållen allt mer skuldsatta. Skulderna ökade med 57 miljarder kronor, varav lån stod för 47 miljarder.

– Låneökningen beror bland annat på att priserna på bostadsrätter och villor gick upp i fjol, säger Caroline Ahlstrand.

Skuldökningen är den högsta under ett fjärde kvartal sedan 2009.

  • TT