2015-02-12 09:45

2015-02-12 10:28

Riksbanken sätter minusränta

EKONOMI

Riksbanken sänker styrräntan, reporäntan, till minus 0,1 procent.

"Återhämtningen i omvärlden som helhet väntas fortsätta de närmaste åren, även om det går långsamt. Sedan i december har dock riskerna för en sämre utveckling i omvärlden ökat. Oljepriset har fallit, vilket är positivt för den globala tillväxten, men det leder samtidigt till låg global inflation", skriver banken i ett pressmeddelande.

Riksbanken justerar också räntebanan något. En första höjning väntas under andra halvåret 2016.

"Reporäntan bedöms vara kvar på minus 0,10 procent tills KPIF-inflationen är nära 2 procent. Först under andra halvåret 2016 är det lämpligt att höja reporäntan", skriver Riksbanken.

– Vi befinner oss i en märklig situation, för i grund och botten går den svenska ekonomin ganska hyggligt. Men vi har ett problem och det är den låga inflationen. Det finns också en risk för fallande inflationsförväntningar och det är den utvecklingen Riksbanken vill förhindra, säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist, till TT.

Och tolkar dagens händelser: "Inflationen ska upp, med alla tillåtna medel."

"Återhämtningen i omvärlden som helhet väntas fortsätta de närmaste åren, även om det går långsamt. Sedan i december har dock riskerna för en sämre utveckling i omvärlden ökat. Oljepriset har fallit, vilket är positivt för den globala tillväxten, men det leder samtidigt till låg global inflation", skriver banken i ett pressmeddelande.

Riksbanken justerar också räntebanan något. En första höjning väntas under andra halvåret 2016.

"Reporäntan bedöms vara kvar på minus 0,10 procent tills KPIF-inflationen är nära 2 procent. Först under andra halvåret 2016 är det lämpligt att höja reporäntan", skriver Riksbanken.

– Vi befinner oss i en märklig situation, för i grund och botten går den svenska ekonomin ganska hyggligt. Men vi har ett problem och det är den låga inflationen. Det finns också en risk för fallande inflationsförväntningar och det är den utvecklingen Riksbanken vill förhindra, säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist, till TT.

Och tolkar dagens händelser: "Inflationen ska upp, med alla tillåtna medel."