2015-02-11 06:00

2015-02-11 09:18

"Bergviks köpcentrum hålls tillbaka"

KARLSTAD: Fastighetsbolag kritiskt mot kommunen

Eurocommercial, som äger en del av Bergviks köpcentrum, är verksamma i tio svenska städer. Det är som att verka i tio länder. Så olika hanteras detaljplanefrågorna, menar Martin Bjöörn, Sverigechef. Karlstad hör till de kommuner där det är svårast att växa för bolaget.

Eurocommercial satsar 40 miljoner kronor på sin del av Bergviks köpcentrum under 2015. Tillsammans med de 200 miljoner Konsum Värmland satsar på sin del innebär det stora förändringar. Nya fasader, ny insida, nya butiker.

– Vi saknar wow-faktor som det är i dag, i alla fall för de yngre besökarna, säger Martin Bjöörn.

Bergvik har haft några mindre bra år och tappat mot sina konkurrenter, som bara blir fler – och större.

– Bergvik är faktiskt inte så stort. Ur svenskt perspektiv är det ganska litet. Coop Forum och Ica Maxi finns överallt, och räknar man bort dem är det 20 000 kvadratmeter. Det är rätt lite om man jämför med Uddevalla, Örebro och Borlänge till exempel. Det är många aktörer som saknas på Bergvik.

Många vill till Bergvik

Intresset för att få etablera sig där är det inget fel på. Martin Bjöörn säger att i hans telefonbok finns det mängder av intressenter som inget hellre vill än att öppna på Bergvik. Det som stoppar är kommunens inställning. För att värna handeln i centrum håller kommunen igen när det gäller tillstånd för utökad handel på Bergvik.

– I Karlstad mår cityhandeln gott trots Bergvik, och det händer jättemycket just nu. Duvanhuset och 15-huset har fräschats upp, vi har Mitticity och så kommer den nya Mercuriusgallerian. Externa köpcentra ger bränsle för investeringar i centrumhandeln, för att den ska möta konkurrensen.

Detaljplanefrågorna hanteras väldigt olika i olika kommuner, menar Martin Bjöörn, och det är ofta stridande viljor även inom de olika partierna. I Karlstad har man valt en – med tanke på stadens storlek – ovanlig väg med två externa köpcentra, Bergvik och Välsviken.

– Många vill samla handeln till en punkt och man vill vara bra där. Karlstad har valt en annan väg vilket vi tycker är olyckligt.

Han hade hellre sett en satsning på Eriksberg (intill Bergvik, på andra sidan E18), där Eurocommercial vill vara med och bygga om kommunen kommer till skott. Då skulle man få se en kraftig utveckling, menar han, som skulle gynna hela Karlstad som handelsstad.

Olika intressen

Peter Kullgren (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Karlstads kommun, säger att det är politikers uppgift att balansera olika intressen mot varandra och han tycker att man lyckats ovanligt bra med det i Karlstad med tanke på att man har tre handelscentra som alla mår bra.

– Utifrån de förutsättningar vi har tycker jag absolut att vi har balanserat det bra. Den här majoriteten tycker det är viktigt att säkerställer handeln i centrum. Vi kan inte bara släppa på stenhårt på Bergvik hur som helst. De olika intressena måste gå hand i hand. Nu har vi flera utvecklingsprojekt på gång i centrum, och när vi säkerställt dem kan vi se hur vi kan utveckla den externa handeln. Om det blir på Eriksberg eller på befintliga Bergvik är för tidigt att säga.

Eurocommercial satsar 40 miljoner kronor på sin del av Bergviks köpcentrum under 2015. Tillsammans med de 200 miljoner Konsum Värmland satsar på sin del innebär det stora förändringar. Nya fasader, ny insida, nya butiker.

– Vi saknar wow-faktor som det är i dag, i alla fall för de yngre besökarna, säger Martin Bjöörn.

Bergvik har haft några mindre bra år och tappat mot sina konkurrenter, som bara blir fler – och större.

– Bergvik är faktiskt inte så stort. Ur svenskt perspektiv är det ganska litet. Coop Forum och Ica Maxi finns överallt, och räknar man bort dem är det 20 000 kvadratmeter. Det är rätt lite om man jämför med Uddevalla, Örebro och Borlänge till exempel. Det är många aktörer som saknas på Bergvik.

Många vill till Bergvik

Intresset för att få etablera sig där är det inget fel på. Martin Bjöörn säger att i hans telefonbok finns det mängder av intressenter som inget hellre vill än att öppna på Bergvik. Det som stoppar är kommunens inställning. För att värna handeln i centrum håller kommunen igen när det gäller tillstånd för utökad handel på Bergvik.

– I Karlstad mår cityhandeln gott trots Bergvik, och det händer jättemycket just nu. Duvanhuset och 15-huset har fräschats upp, vi har Mitticity och så kommer den nya Mercuriusgallerian. Externa köpcentra ger bränsle för investeringar i centrumhandeln, för att den ska möta konkurrensen.

Detaljplanefrågorna hanteras väldigt olika i olika kommuner, menar Martin Bjöörn, och det är ofta stridande viljor även inom de olika partierna. I Karlstad har man valt en – med tanke på stadens storlek – ovanlig väg med två externa köpcentra, Bergvik och Välsviken.

– Många vill samla handeln till en punkt och man vill vara bra där. Karlstad har valt en annan väg vilket vi tycker är olyckligt.

Han hade hellre sett en satsning på Eriksberg (intill Bergvik, på andra sidan E18), där Eurocommercial vill vara med och bygga om kommunen kommer till skott. Då skulle man få se en kraftig utveckling, menar han, som skulle gynna hela Karlstad som handelsstad.

Olika intressen

Peter Kullgren (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Karlstads kommun, säger att det är politikers uppgift att balansera olika intressen mot varandra och han tycker att man lyckats ovanligt bra med det i Karlstad med tanke på att man har tre handelscentra som alla mår bra.

– Utifrån de förutsättningar vi har tycker jag absolut att vi har balanserat det bra. Den här majoriteten tycker det är viktigt att säkerställer handeln i centrum. Vi kan inte bara släppa på stenhårt på Bergvik hur som helst. De olika intressena måste gå hand i hand. Nu har vi flera utvecklingsprojekt på gång i centrum, och när vi säkerställt dem kan vi se hur vi kan utveckla den externa handeln. Om det blir på Eriksberg eller på befintliga Bergvik är för tidigt att säga.