2015-02-09 10:00

2015-02-09 10:02

Fler tror på högre priser

Fler tror på stigande bostadspriser nu än för en månad sedan. 74 procent av hushållen tror att priserna kommer att öka under det kommande året, enligt SEB:s boprisindikator.

Det är en rekordhög nivå. I januari svarade 69 procent ja på samma fråga.

SEB konstaterar att låga räntor och lågt utbud av bostäder i kombination med relativ stark köpkraft hos hushållen väger tyngre i bedömningen än eventuella amorteringskrav som kan införas under året, och som skulle kunna kyla av bomarknaden.

  • TT

Det är en rekordhög nivå. I januari svarade 69 procent ja på samma fråga.

SEB konstaterar att låga räntor och lågt utbud av bostäder i kombination med relativ stark köpkraft hos hushållen väger tyngre i bedömningen än eventuella amorteringskrav som kan införas under året, och som skulle kunna kyla av bomarknaden.

  • TT