2015-01-28 06:00

2015-02-04 16:24

Dina Pengar: Tillväxten tar fart 2015

AE

Övervikt aktier

Vi förväntar oss att tillväxten tar fart 2015, främst till följd av att tillväxten i Europa vänder upp efter sommarens avmattning och då Kina åter stimulerar ekonomin. Global tillväxt 2014 ser likväl ut, trots besvikelsen över Europas utveckling, att bli det bästa året sedan 2010. Vi överviktar därför aktier. Aktiedelen uppgår till 60%. På regionala aktiemarknader är vi överviktade i USA, i Europa och i Sverige samt underviktade i Japan, vars ekonomi är fortsatt osäker.

Efter sommarens räntesänkningar i både Europa och i Sverige är korta räntor nära noll. Av allt att döma kommer det dröja länge innan styrräntorna höjs. Det gör att vi nu har en neutral syn på duration i ränteportföljen. USA:s starka ekonomiska utveckling gör att en första räntehöjning bedöms komma i mitten av 2015. Sannolikheten för stigande amerikanska långräntor ökar därför, vilket riskerar att påverka långa räntor även i Sverige och i Europa.

Räntor med löptid mellan 1-5 år förväntas förbli låga. Det gör att vi underviktar obligationer och företagsobligationer av bättre kvalité. Vi överviktar istället företagsobligationer med hög risk, så kallade high yield och även tillväxtmarknadsobligationer, där räntan är betydligt högre.

Totalt rekommenderar en direkt och indirekt exponering mot aktiemarknaden på 70% i en balanserad portfölj, 60% via aktier och 10% via företagsobligationer. Det kan jämföras med normalvikten om 55%, varav 50% aktier och 5% företagsobligationer.

Ökad global tillväxt 2015

Vår bedömning är att tillväxten åter tar fart 2015, när den europeiska ekonomin vänder upp efter avmattningen från sommaren. Europa kommer därmed bli den störste bidragsgivaren till ökad global tillväxt. De främsta drivkrafterna kommer att vara låga räntor, kvantitativa lättnader, en svag euro, en ökad kreditgivning från banker och att ledande indikatorer för första gången sedan april stiger. Till detta kan läggas fallet i oljepriset som påverkar global ekonomi positivt. USA:s starka utveckling förväntas fortsätta, om än inte i samma höga takt. Vi förväntar att den kinesiska ekonomin stabiliseras efter en svagare period sedan sommaren. Genom att sänka räntan i slutet av november stimulerar Kina åter ekonomin, detta efter en period av kreditåtstramning. Utsikterna för att den globala tillväxten skall ta fart 2015 har därför förbättrats rejält.

Stabila rapporter för tredje kvartalet

Oktober började med stora kursfall på världens börser. Stockholmsbörsen föll på kort tid med cirka 10%. Rapporterna för tredje kvartal hade dock en lugnande effekt och världens aktiemarknader återhämtade fallet. Resultaten för svenska bolag kom in cirka 2% bättre än förväntat och cirka 70% av bolagen kom med rapporter som var bättre eller lika med analytikernas prognoser. Det är andra kvartalet i rad som analytikernas prognoser är i linje med resultatutfallet. Det är ett trendbrott, eftersom analytikerna sedan 2011 legat alldeles för högt i sina prognoser och under mer än tre år har tvingats sänka desamma. Att prognoser och utfall börjar gå hand i hand ökar trovärdigheten och gör att risken i aktiemarknaden faller.

Fortsatt attraktiv värdering

P/E-talet för Stockholmsbörsen 2015 ligger på cirka 15, vilket är i linje med genomsnittsvärderingen 1995-2010. Det förutsätter en vinsttillväxt på cirka 17%. Effekten av kronans försvagning på cirka 5% för 2014 kommer utgöra en del av vinsttillväxten 2015, då resultateffekten kommer 6-9 månader senare. Jämför vi börsvärderingen med P/E-talet för en femårig statsobligation, som ligger på ca 333 (!) förblir värderingen attraktiv. Det visar inte minst alla uppköp av bolag på världens börser, som sker till höga budpremier.

Hög direktavkastning

Direktavkastningen på börsen ligger nu på cirka 4%, och för enstaka bolag är den mellan 5-6%. Det skall ställas mot en rörlig ränta om 0%, eller en femårig ränta om cirka 0,3%. Direktavkastningen är uthållig, även om konjunkturen inte skulle förbättras nämnvärt. Balansräkningarna är starka, kassaflödena goda och investeringsbehoven låga. För att bolagen inte skall kunna upprätthålla sin utdelning måste det komma en sättning i konjunkturen. Den låga avkastningen på riskfria tillgångar bör leda till ökat fokus på tillgångar som kan ge en hög avkastning.

Övervikt aktier

Vi förväntar oss att tillväxten tar fart 2015, främst till följd av att tillväxten i Europa vänder upp efter sommarens avmattning och då Kina åter stimulerar ekonomin. Global tillväxt 2014 ser likväl ut, trots besvikelsen över Europas utveckling, att bli det bästa året sedan 2010. Vi överviktar därför aktier. Aktiedelen uppgår till 60%. På regionala aktiemarknader är vi överviktade i USA, i Europa och i Sverige samt underviktade i Japan, vars ekonomi är fortsatt osäker.

Efter sommarens räntesänkningar i både Europa och i Sverige är korta räntor nära noll. Av allt att döma kommer det dröja länge innan styrräntorna höjs. Det gör att vi nu har en neutral syn på duration i ränteportföljen. USA:s starka ekonomiska utveckling gör att en första räntehöjning bedöms komma i mitten av 2015. Sannolikheten för stigande amerikanska långräntor ökar därför, vilket riskerar att påverka långa räntor även i Sverige och i Europa.

Räntor med löptid mellan 1-5 år förväntas förbli låga. Det gör att vi underviktar obligationer och företagsobligationer av bättre kvalité. Vi överviktar istället företagsobligationer med hög risk, så kallade high yield och även tillväxtmarknadsobligationer, där räntan är betydligt högre.

Totalt rekommenderar en direkt och indirekt exponering mot aktiemarknaden på 70% i en balanserad portfölj, 60% via aktier och 10% via företagsobligationer. Det kan jämföras med normalvikten om 55%, varav 50% aktier och 5% företagsobligationer.

Ökad global tillväxt 2015

Vår bedömning är att tillväxten åter tar fart 2015, när den europeiska ekonomin vänder upp efter avmattningen från sommaren. Europa kommer därmed bli den störste bidragsgivaren till ökad global tillväxt. De främsta drivkrafterna kommer att vara låga räntor, kvantitativa lättnader, en svag euro, en ökad kreditgivning från banker och att ledande indikatorer för första gången sedan april stiger. Till detta kan läggas fallet i oljepriset som påverkar global ekonomi positivt. USA:s starka utveckling förväntas fortsätta, om än inte i samma höga takt. Vi förväntar att den kinesiska ekonomin stabiliseras efter en svagare period sedan sommaren. Genom att sänka räntan i slutet av november stimulerar Kina åter ekonomin, detta efter en period av kreditåtstramning. Utsikterna för att den globala tillväxten skall ta fart 2015 har därför förbättrats rejält.

Stabila rapporter för tredje kvartalet

Oktober började med stora kursfall på världens börser. Stockholmsbörsen föll på kort tid med cirka 10%. Rapporterna för tredje kvartal hade dock en lugnande effekt och världens aktiemarknader återhämtade fallet. Resultaten för svenska bolag kom in cirka 2% bättre än förväntat och cirka 70% av bolagen kom med rapporter som var bättre eller lika med analytikernas prognoser. Det är andra kvartalet i rad som analytikernas prognoser är i linje med resultatutfallet. Det är ett trendbrott, eftersom analytikerna sedan 2011 legat alldeles för högt i sina prognoser och under mer än tre år har tvingats sänka desamma. Att prognoser och utfall börjar gå hand i hand ökar trovärdigheten och gör att risken i aktiemarknaden faller.

Fortsatt attraktiv värdering

P/E-talet för Stockholmsbörsen 2015 ligger på cirka 15, vilket är i linje med genomsnittsvärderingen 1995-2010. Det förutsätter en vinsttillväxt på cirka 17%. Effekten av kronans försvagning på cirka 5% för 2014 kommer utgöra en del av vinsttillväxten 2015, då resultateffekten kommer 6-9 månader senare. Jämför vi börsvärderingen med P/E-talet för en femårig statsobligation, som ligger på ca 333 (!) förblir värderingen attraktiv. Det visar inte minst alla uppköp av bolag på världens börser, som sker till höga budpremier.

Hög direktavkastning

Direktavkastningen på börsen ligger nu på cirka 4%, och för enstaka bolag är den mellan 5-6%. Det skall ställas mot en rörlig ränta om 0%, eller en femårig ränta om cirka 0,3%. Direktavkastningen är uthållig, även om konjunkturen inte skulle förbättras nämnvärt. Balansräkningarna är starka, kassaflödena goda och investeringsbehoven låga. För att bolagen inte skall kunna upprätthålla sin utdelning måste det komma en sättning i konjunkturen. Den låga avkastningen på riskfria tillgångar bör leda till ökat fokus på tillgångar som kan ge en hög avkastning.

  • Henrik Moberg, aktiestrateg, Danske bank