2015-01-22 17:49

2015-01-22 17:49

Nytt lån ger företag möjlighet att växa

NÄRINGSLIV: Innovationsföretag får låna mer till bättre villkor

Almi har slutit ett avtal med Europeiska investeringsfonden som öppnar för krediter på sammanlagt 1,2 miljarder kronor till innovationsföretag. Krediterna kan ges till förmånliga villkor och ska ge mindre företag som befinner sig i en känslig tillväxtfas en viktig skjuts framåt.

På Almi i Värmland gläds åt man den nya möjligheten att hjälpa företag.

– Jag tror att det här ger bra utväxling. Värmland kommer att bli mer innovativt, säger vd Anna Lundmark Lundbergh.

Almi jobbar på många sätt med att ge företag stöd, i alla olika faser av deras utveckling. Det nya lånet är riktat mot företag som har kommit i gång, som har potential att ta nästa steg i sin utveckling men där man inte har det kassaflöde som krävs för att ägna sig fullt ut åt innovationen. Det är en känslig fas där banken ofta inte kan gå in, för att risken är för hög.

Nu får Almi ytterligare ett verktyg i arbetet med att hjälpa företag att växa. Krediterna som nu kan ges med garantier via Europeiska investeringsfonden gäller högre belopp och har förmånligare villkor än något man har kunnat erbjuda tidigare.

– Minimibeloppet på det nya tillväxtlånet är 250 000 kronor, det har varit vårt maxlån tidigare, säger Thomas Ohlsson, finansieringsansvarig på Almi i Värmland. Vi kommer att kunna erbjuda upp till tre års amorteringsfrihet, och vi kan ha löptider på upp till tio år på lånen. Det ger företagaren arbetsro.

Räntan kommer att sättas individuellt för varje kund men kommer att vara lägre än på Almis vanliga lån.

Funnits ett behov

Både Anna Lundmark Lundbergh och Thomas Ohlsson säger att det har funnits ett behov av just den här lånetypen, och de räknar med att se konkreta effekter.

– Det här är bra för företagen och det är bra för Värmland, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Ett område där hon hoppas att det nya lånet ska skapa tillväxt gäller tjänsteinnovation. Många företag som i dag sysslar med tillverkning har en tillväxtpotential i så kallad tjänstefiering. För företag med lång tradition av att enbart fokusera på produkter innebär en övergång mot att i stället erbjuda tjänster många utmaningar. Almi kommer därför inom kort att arrangera ett seminarium i samarbete med CTF, Centrum för tjänsteforskning, på detta tema.

På Almi i Värmland gläds åt man den nya möjligheten att hjälpa företag.

– Jag tror att det här ger bra utväxling. Värmland kommer att bli mer innovativt, säger vd Anna Lundmark Lundbergh.

Almi jobbar på många sätt med att ge företag stöd, i alla olika faser av deras utveckling. Det nya lånet är riktat mot företag som har kommit i gång, som har potential att ta nästa steg i sin utveckling men där man inte har det kassaflöde som krävs för att ägna sig fullt ut åt innovationen. Det är en känslig fas där banken ofta inte kan gå in, för att risken är för hög.

Nu får Almi ytterligare ett verktyg i arbetet med att hjälpa företag att växa. Krediterna som nu kan ges med garantier via Europeiska investeringsfonden gäller högre belopp och har förmånligare villkor än något man har kunnat erbjuda tidigare.

– Minimibeloppet på det nya tillväxtlånet är 250 000 kronor, det har varit vårt maxlån tidigare, säger Thomas Ohlsson, finansieringsansvarig på Almi i Värmland. Vi kommer att kunna erbjuda upp till tre års amorteringsfrihet, och vi kan ha löptider på upp till tio år på lånen. Det ger företagaren arbetsro.

Räntan kommer att sättas individuellt för varje kund men kommer att vara lägre än på Almis vanliga lån.

Funnits ett behov

Både Anna Lundmark Lundbergh och Thomas Ohlsson säger att det har funnits ett behov av just den här lånetypen, och de räknar med att se konkreta effekter.

– Det här är bra för företagen och det är bra för Värmland, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Ett område där hon hoppas att det nya lånet ska skapa tillväxt gäller tjänsteinnovation. Många företag som i dag sysslar med tillverkning har en tillväxtpotential i så kallad tjänstefiering. För företag med lång tradition av att enbart fokusera på produkter innebär en övergång mot att i stället erbjuda tjänster många utmaningar. Almi kommer därför inom kort att arrangera ett seminarium i samarbete med CTF, Centrum för tjänsteforskning, på detta tema.

Näringsministern om avtalet

Avtalet mellan Europeiska investeringsfonden och Almi undertecknas vid en ceremoni på Näringsdepartementet på torsdagen, där bland annat Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister, Pier Luigi Gilibert, Chief Executive EIF och Göran Lundwall, vd Almi deltog.

– Sverige blir nu ett av första länderna i EU som har skrivit avtal med EIF om en garanti för det nya tillväxtlånet till innovativa företag. Det betyder mycket för företagens möjlighet att expandera och nyanställa. Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020, och i det arbetet är de innovativa företagen oerhört viktiga, sa Mikael Damberg.