2015-01-13 10:45

2015-01-20 23:18

Tieto Karlstad klarar sig från neddragningar

IT: Stora neddragningar på gång

IT-konsulten Tieto planerar stora personalneddragningar. Cirka 500 anställda i Finland berörs och 340 i övriga länder, bland annat Sverige. Tieto i Karlstad verkar dock inte beröras i någon större utsträckning.

IT-jätten Tieto har cirka 330 anställda i Karlstad, och har drabbats av flera stora neddragningar på senare år. När enheten i Karlstad var som störst jobbade cirka 500 personer där.

Nu meddelar företaget att stora omstruktureringar är på gång. Förändringarna sker inom affärsområdena managed services och consulting and system integration och väntas vara genomförda under 2015. Bolaget inledde under tisdagen fackliga förhandlingar som berör upp till 500 personer i Finland och 340 i främst Sverige och Tjeckien. Samtidigt meddelar bolaget att man tänker anställa ny personal på andra tjänsteområden. Under 2015 räknar Tieto med att anställa flera hundra nya medarbetare, varav ett betydande antal i Norden.

På Tieto i Karlstad tar man nyheterna med ro.

– Vi kan inte svara på hur Karlstad berörs men huvuddelen av verksamheten i Karlstad ligger utanför de områdena som berörs här, säger platschefen Mikael Nordlander. Det finns kanske några personer i Karlstad som jobbar inom de berörda områdena med huvuddelen jobbar med annat.

Kan det bli fråga om nyanställningar i stället?

– Det kan jag inte svara på i dagsläget.

Hur går det för Tieto i Karlstad?

– Vi ligger ganska stabilt i med vår verksamhet i Karlstad. Vi hade neddragningar förra året men nu är det stabilt.

Vad ser du framför dig när det gäller branschens möjligheter och utmaningar?

– Tieto i stort lever i en del av IT-världen som förändras, där det går mer mot molntjänster och liknande.

Hur påverkar utvecklingen mot allt mer molntjänster Tieto?

– Ja, det påverkar på det sättet att vi levererar tjänster på ett annat sätt. Man levererar service efter hur kunderna använder tjänsterna i stället. Man har inte dedikerade egna applikationer och program utan man köper tjänster och skalar dem efter hur mycket man behöver och betalar för hur mycket man använder. Om man jämför till exempel med hur man kör på sin egen pc så har ju både Microsoft och Google lösningar där man kör via internet i stället. Man har inte egna programvaror längre på sin egen dator, man har information och foton på servrar nån annanstans i stället och det är dit hela världen går. Tieto har helt klart en roll i den utvecklingen.

Är Karlstad en bra stad driva IT-konsultföretag i?

- Karlstad har en bra IT-bakgrund som stad med nätverk och ett antal olika företag inom IT-tjänster. Nu är Tieto ganska ensamma i stan med det vi håller på med, men en av de stora styrkorna i Karlstad är att det finns en stor kompetens och erfarenhet vad gäller IT.

IT-jätten Tieto har cirka 330 anställda i Karlstad, och har drabbats av flera stora neddragningar på senare år. När enheten i Karlstad var som störst jobbade cirka 500 personer där.

Nu meddelar företaget att stora omstruktureringar är på gång. Förändringarna sker inom affärsområdena managed services och consulting and system integration och väntas vara genomförda under 2015. Bolaget inledde under tisdagen fackliga förhandlingar som berör upp till 500 personer i Finland och 340 i främst Sverige och Tjeckien. Samtidigt meddelar bolaget att man tänker anställa ny personal på andra tjänsteområden. Under 2015 räknar Tieto med att anställa flera hundra nya medarbetare, varav ett betydande antal i Norden.

På Tieto i Karlstad tar man nyheterna med ro.

– Vi kan inte svara på hur Karlstad berörs men huvuddelen av verksamheten i Karlstad ligger utanför de områdena som berörs här, säger platschefen Mikael Nordlander. Det finns kanske några personer i Karlstad som jobbar inom de berörda områdena med huvuddelen jobbar med annat.

Kan det bli fråga om nyanställningar i stället?

– Det kan jag inte svara på i dagsläget.

Hur går det för Tieto i Karlstad?

– Vi ligger ganska stabilt i med vår verksamhet i Karlstad. Vi hade neddragningar förra året men nu är det stabilt.

Vad ser du framför dig när det gäller branschens möjligheter och utmaningar?

– Tieto i stort lever i en del av IT-världen som förändras, där det går mer mot molntjänster och liknande.

Hur påverkar utvecklingen mot allt mer molntjänster Tieto?

– Ja, det påverkar på det sättet att vi levererar tjänster på ett annat sätt. Man levererar service efter hur kunderna använder tjänsterna i stället. Man har inte dedikerade egna applikationer och program utan man köper tjänster och skalar dem efter hur mycket man behöver och betalar för hur mycket man använder. Om man jämför till exempel med hur man kör på sin egen pc så har ju både Microsoft och Google lösningar där man kör via internet i stället. Man har inte egna programvaror längre på sin egen dator, man har information och foton på servrar nån annanstans i stället och det är dit hela världen går. Tieto har helt klart en roll i den utvecklingen.

Är Karlstad en bra stad driva IT-konsultföretag i?

- Karlstad har en bra IT-bakgrund som stad med nätverk och ett antal olika företag inom IT-tjänster. Nu är Tieto ganska ensamma i stan med det vi håller på med, men en av de stora styrkorna i Karlstad är att det finns en stor kompetens och erfarenhet vad gäller IT.