2015-01-13 20:18

2015-01-20 23:15

Kommunalrådet försöker se framåt

STORFORS: Kommunalrådet vill se en samordning av insatser för de varslade

Kommunalrådet Hans Jildesten (S) beklagar nedläggningsbeslutet, främst med tanke på de direkt berörda, men också för kommunen som helhet.
– Nästan alla känner någon som jobbar där. 78 arbetstillfällen, det är mycket i en kommun som Storfors. Det är som att 1 850 personer skulle förlora jobbet i Karlstad, eller 10 300 i Göteborg.

Nu försöker han bara se framåt.

– Storfors kommun har gått igenom sådana här saker tidigare. Vi fortsätter givetvis att jobba stenhårt för att fortsätta hitta bra utvecklingsmöjligheter. I första vändan ska vi samla de resurser som vi själva har och runtomkring som kan hjälpa.

Vad kan det bli för åtgärder?

– Svårt att säga. I första vändan kontaktar vi och samordnar med Region Värmland och länsstyrelsen. Sen, i steg två, blir det kontakter med arbetsförmedlingen och diskussioner med företaget. Företagen har ju ett stort ansvar i sådana här lägen, och det finns rutiner för det. De brukar vara duktiga på att sköta sådant här. Om alla hjälps åt brukar det funka, man måste bara se till att få en bra samordning.

Hur bedömer du chansen att de som sägs upp kan få ett annat jobb i Storfors kommun?

– Jag har ingen riktigt bra bedömning på det. Som alltid är det några som får jobb snabbt, några tar det längre tid för. Det hänger på vad man har för kompetens och utbildning. En del får säkert jobb i Storfors, en del i grannkommunerna. Men självklart är arbetsmarknaden runtomkring svår, efter varsel i östra Värmland senaste tiden. Det är en svår bedömning men ett flertal av dem tror jag ganska snart kan komma in i annan sysselsättning. Oavsett vilket är det som hänt väldigt tråkigt för alla anställda.

Vad är Storfors chans att vända den negativa trenden?

– Jag har hävdat i flera år att vi måste se till att få bra kommunikationer. Storfors ligger egentligen väldigt bra med riksväg 26 och Karlskogavägen – och vi har järnväg. Vi ligger bra och det gäller bara att nyttja det och då måste man ha bra kommunikationer. Inte bara när det gäller vägar och järnvägar utan även bra datatrafik.

Så det finns hopp för Storfors?

– Jaja, här finns det hur mycket möjligheter som helst. Det är vackert här och vi har turismen. Vi har en massa småföretag – nästan 300 företag – så det finns fortfarande kompetens och möjlighet att göra det bästa av situationen.

Nu försöker han bara se framåt.

– Storfors kommun har gått igenom sådana här saker tidigare. Vi fortsätter givetvis att jobba stenhårt för att fortsätta hitta bra utvecklingsmöjligheter. I första vändan ska vi samla de resurser som vi själva har och runtomkring som kan hjälpa.

Vad kan det bli för åtgärder?

– Svårt att säga. I första vändan kontaktar vi och samordnar med Region Värmland och länsstyrelsen. Sen, i steg två, blir det kontakter med arbetsförmedlingen och diskussioner med företaget. Företagen har ju ett stort ansvar i sådana här lägen, och det finns rutiner för det. De brukar vara duktiga på att sköta sådant här. Om alla hjälps åt brukar det funka, man måste bara se till att få en bra samordning.

Hur bedömer du chansen att de som sägs upp kan få ett annat jobb i Storfors kommun?

– Jag har ingen riktigt bra bedömning på det. Som alltid är det några som får jobb snabbt, några tar det längre tid för. Det hänger på vad man har för kompetens och utbildning. En del får säkert jobb i Storfors, en del i grannkommunerna. Men självklart är arbetsmarknaden runtomkring svår, efter varsel i östra Värmland senaste tiden. Det är en svår bedömning men ett flertal av dem tror jag ganska snart kan komma in i annan sysselsättning. Oavsett vilket är det som hänt väldigt tråkigt för alla anställda.

Vad är Storfors chans att vända den negativa trenden?

– Jag har hävdat i flera år att vi måste se till att få bra kommunikationer. Storfors ligger egentligen väldigt bra med riksväg 26 och Karlskogavägen – och vi har järnväg. Vi ligger bra och det gäller bara att nyttja det och då måste man ha bra kommunikationer. Inte bara när det gäller vägar och järnvägar utan även bra datatrafik.

Så det finns hopp för Storfors?

– Jaja, här finns det hur mycket möjligheter som helst. Det är vackert här och vi har turismen. Vi har en massa småföretag – nästan 300 företag – så det finns fortfarande kompetens och möjlighet att göra det bästa av situationen.