2015-01-13 08:33

2015-01-20 22:41

Arbetslösheten minskar bland personer med funktionsnedsättning

VÄRMLAND

Arbetslösheten i länet fortsätter minska och färre varslas om uppsägning. Bland personer med funktionsnedsättning är 475 personer färre arbetslösa än för ett år sedan.

I december fick 203 personer med funktionsnedsättning ett arbete. Det kan jämföras med 174 personer för ett år sedan. 2 699 personer med funktionsnedsättning var arbetslösa i december. Det är 475 personer färre jämfört med för ett år sedan och en minskning med 15 procent. Det är också färre av dem med en funktionsnedsättning som är utan arbete under lång tid. I december var det 1 397 personer som varit arbetslösa mer än ett år, vilket är 203 personer färre än för ett år sedan. 786 personer hade varit utan arbete mer än två år. Det är 124 personer färre än i december 2013.

– Det finns en stor outnyttjad kompetens bland personer med funktionsnedsättning. Det är en glädjande utveckling att arbetslösheten nu minskar så kraftigt även bland dem, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Arbetslösheten fortsätter minska

I december var 9,1 procent (11 853 personer) av arbetskraften i länet arbetslösa. Det är en minskning från 9,9 procent för ett år sedan och 1 101 personer färre. Ungdomsarbetslösheten var 19,5 procent av arbetskraften 18 - 24 år. Det är en minskning från 22,9 procent för ett år sedan och 529 personer färre. I samtliga kommuner i länet har andelen arbetslösa ungdomar minskat jämfört med för ett år sedan.

Färre personer varslas om uppsägning

71 personer berördes av varsel om uppsägning i Värmlands län under december. Det är färre än i december 2013 då antalet var 111 personer. Under 2014 varslades därmed totalt 1 133 personer om uppsägning. Det är lägre än under 2013 då 1 743 personer berördes av varsel om uppsägning.               

I december fick 203 personer med funktionsnedsättning ett arbete. Det kan jämföras med 174 personer för ett år sedan. 2 699 personer med funktionsnedsättning var arbetslösa i december. Det är 475 personer färre jämfört med för ett år sedan och en minskning med 15 procent. Det är också färre av dem med en funktionsnedsättning som är utan arbete under lång tid. I december var det 1 397 personer som varit arbetslösa mer än ett år, vilket är 203 personer färre än för ett år sedan. 786 personer hade varit utan arbete mer än två år. Det är 124 personer färre än i december 2013.

– Det finns en stor outnyttjad kompetens bland personer med funktionsnedsättning. Det är en glädjande utveckling att arbetslösheten nu minskar så kraftigt även bland dem, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Arbetslösheten fortsätter minska

I december var 9,1 procent (11 853 personer) av arbetskraften i länet arbetslösa. Det är en minskning från 9,9 procent för ett år sedan och 1 101 personer färre. Ungdomsarbetslösheten var 19,5 procent av arbetskraften 18 - 24 år. Det är en minskning från 22,9 procent för ett år sedan och 529 personer färre. I samtliga kommuner i länet har andelen arbetslösa ungdomar minskat jämfört med för ett år sedan.

Färre personer varslas om uppsägning

71 personer berördes av varsel om uppsägning i Värmlands län under december. Det är färre än i december 2013 då antalet var 111 personer. Under 2014 varslades därmed totalt 1 133 personer om uppsägning. Det är lägre än under 2013 då 1 743 personer berördes av varsel om uppsägning.               

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).