2015-01-07 14:24

2015-01-20 22:46

Konkurserna ökar i Värmland

FÖRETAGANDE: Skiljer sig från rikstrenden

Konkurserna i landet minskade i alla branscher under 2014 . Men det är stora skillnader mellan länen, och i Värmland ökade konkurserna.

Totalt gick 6077 svenska aktiebolag i konkurs under 2014. Det är sex procent färre än 2013, då 6 480 företag gick i konkurs. Flest konkurser skedde i Stockholms län (2028), följt av Skåne (946) och Västra Götaland (828). Siffrorna har tagits fram av affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Alla storstadslän hade en positiv trend med färre konkurser. Starkast var utvecklingen i Västra Götaland där antalet konkurser minskade med 11 procent. Andra vinnare var Gotland (-57 %), Blekinge (-32 %), Jönköping (-26 %) och Uppsala (-24 %). De största ökningarna av antalet konkurser noterades i Dalarna (+27 %), Norrbotten (+14 %) och Värmland (+5 %).

– Generellt var utvecklingen positiv under 2014. Däremot fanns stora geografiska variationer, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.

Årets största konkurs sett till omsättning var O W Bunker Sweden AB (1294 mkr) följt av Northland Resources AB (638 mkr) i Luleå. Northland Resources var också störst sett till antalet anställda (186). Därefter följer Aktiebolaget Wahlquists Verkstäder i Linköping med 141 anställda.

Totalt gick 6077 svenska aktiebolag i konkurs under 2014. Det är sex procent färre än 2013, då 6 480 företag gick i konkurs. Flest konkurser skedde i Stockholms län (2028), följt av Skåne (946) och Västra Götaland (828). Siffrorna har tagits fram av affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Alla storstadslän hade en positiv trend med färre konkurser. Starkast var utvecklingen i Västra Götaland där antalet konkurser minskade med 11 procent. Andra vinnare var Gotland (-57 %), Blekinge (-32 %), Jönköping (-26 %) och Uppsala (-24 %). De största ökningarna av antalet konkurser noterades i Dalarna (+27 %), Norrbotten (+14 %) och Värmland (+5 %).

– Generellt var utvecklingen positiv under 2014. Däremot fanns stora geografiska variationer, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.

Årets största konkurs sett till omsättning var O W Bunker Sweden AB (1294 mkr) följt av Northland Resources AB (638 mkr) i Luleå. Northland Resources var också störst sett till antalet anställda (186). Därefter följer Aktiebolaget Wahlquists Verkstäder i Linköping med 141 anställda.