2014-12-30 10:23

2015-01-20 22:45

Minskad konkurrens vid offentlig upphandling

VÄRMLAND

Det senaste året har antalet företag som lämnar anbud på offentliga upphandlingar i Värmland minskat med 28 procent.

2013 lämnade i snitt 3,8 företag anbud, att jämföra med siffran 5,2 företag per anbud från 2012. Det visar ny statistik från företaget Visma.

– Vi ser en negativ trend i att allt färre företag lämnar anbud. I många upphandlingar är det endast ett enda företag som lämnar anbud, vilket gör att konkurrensen sätts ur spel, säger Daniel de Sousa, vd på Visma Commerce, i ett pressmeddelande.

Flest anbud får man i Östergötland är de som får flest anbud, där deltar i snitt 5,3 företag per upphandling.

Sämst är Västerbotten, där endast 3,5 bolag i snitt lämnar anbud.

Snittsiffran för landet är 4,7 anbudsgivare per upphandling.

– Om fler företag skulle ta för sig och lämna anbud skulle de få tävla om samhällets inköp, samtidigt som skattepengarna kan användas på ett klokt sätt säger Daniel de Sousa.

Under 2013 publicerades offentliga upphandlingar till ett uppskattat värde av totalt 600 miljarder kronor i Sverige.

2013 lämnade i snitt 3,8 företag anbud, att jämföra med siffran 5,2 företag per anbud från 2012. Det visar ny statistik från företaget Visma.

– Vi ser en negativ trend i att allt färre företag lämnar anbud. I många upphandlingar är det endast ett enda företag som lämnar anbud, vilket gör att konkurrensen sätts ur spel, säger Daniel de Sousa, vd på Visma Commerce, i ett pressmeddelande.

Flest anbud får man i Östergötland är de som får flest anbud, där deltar i snitt 5,3 företag per upphandling.

Sämst är Västerbotten, där endast 3,5 bolag i snitt lämnar anbud.

Snittsiffran för landet är 4,7 anbudsgivare per upphandling.

– Om fler företag skulle ta för sig och lämna anbud skulle de få tävla om samhällets inköp, samtidigt som skattepengarna kan användas på ett klokt sätt säger Daniel de Sousa.

Under 2013 publicerades offentliga upphandlingar till ett uppskattat värde av totalt 600 miljarder kronor i Sverige.

Vad är offentlig upphandling?

Allt som inhandlas till offentlig sektor, från pennor till byggande av nya bostäder, ska upphandlas.

Syftet med offentlig upphandling är att använda skattepengar effektivt och motverka korruption.


Källa: Visma

Anbudsgivarnas topplista i Värmland

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Skanska Sverige AB

Peab Anläggning AB

KPMG AB

Deloitte AB


Källa: Visma