2014-12-11 11:45

2015-01-20 23:09

Konsumentverket varnar för bolag

SVERIGE

Har du anmält telefonförsäljning till Konsumentverket? Då är du inte ensam.
Nästan var femte anmälan under hösten handlar om detta.

Det bolag som dragit på sig flest anmälningar Stoppa Telefonförsäljning. Företaget erbjuder sig att registrera konsumenter i det kostnadsfria spärregistret Nix-telefon mot en avgift.

Konsumentverket skriver att det finns flera problem med detta. Bland annat otydlig prisinformation och samtal till telefonnummer som redan är registrerade i Nix-telefon. Företaget vänder sig dessutom till äldre personer som kan ha svårt att värja sig.

Nix-telefon tar heller inte emot registreringar via bolaget, utan en konsument måste själv höra av sig till Nix-telefon.

Varnar och uppmanar

Konsumentverket varnar nu för bolaget Stoppa Telefonförsäljning. Man uppmanar också konsumenter att vara försiktiga om bolaget ringer.

Men det är inte bara ett bolag som stället till problem för konsumenterna. Under september–november fick Konsumentverket in 452 anmälningar om telefonförsäljning. Det är nästan var femte anmälan.

Konsumentverket ser ingen minskning av antalet drabbade konsumenter trots stort fokus på telefonförsäljning de senaste åren.

– Det är beklämmande siffror som med tydlighet visar att vi behöver nya regler för att skydda konsumenterna. Branschens självreglering och vår tillsyn räcker inte till, säger Cecilia Tisell, ställföreträdande konsumentombudsman, i ett pressmeddelande.

Just nu utreds, inom ramen för en statlig utredning, två åtgärdsförslag från Konsumentverket som skulle förbättra konsumenternas situation avsevärt. Utredningen heter Konsumentskydd vid telefonförsäljning och ska redovisas till regeringen senast den 30 april 2015.

Det bolag som dragit på sig flest anmälningar Stoppa Telefonförsäljning. Företaget erbjuder sig att registrera konsumenter i det kostnadsfria spärregistret Nix-telefon mot en avgift.

Konsumentverket skriver att det finns flera problem med detta. Bland annat otydlig prisinformation och samtal till telefonnummer som redan är registrerade i Nix-telefon. Företaget vänder sig dessutom till äldre personer som kan ha svårt att värja sig.

Nix-telefon tar heller inte emot registreringar via bolaget, utan en konsument måste själv höra av sig till Nix-telefon.

Varnar och uppmanar

Konsumentverket varnar nu för bolaget Stoppa Telefonförsäljning. Man uppmanar också konsumenter att vara försiktiga om bolaget ringer.

Men det är inte bara ett bolag som stället till problem för konsumenterna. Under september–november fick Konsumentverket in 452 anmälningar om telefonförsäljning. Det är nästan var femte anmälan.

Konsumentverket ser ingen minskning av antalet drabbade konsumenter trots stort fokus på telefonförsäljning de senaste åren.

– Det är beklämmande siffror som med tydlighet visar att vi behöver nya regler för att skydda konsumenterna. Branschens självreglering och vår tillsyn räcker inte till, säger Cecilia Tisell, ställföreträdande konsumentombudsman, i ett pressmeddelande.

Just nu utreds, inom ramen för en statlig utredning, två åtgärdsförslag från Konsumentverket som skulle förbättra konsumenternas situation avsevärt. Utredningen heter Konsumentskydd vid telefonförsäljning och ska redovisas till regeringen senast den 30 april 2015.

Telefonförsäljning

– 96 procent är negativa till att bli kontaktade av telefonförsäljare från företag där man inte är kund sedan tidigare.

– Färre än en av tio litar på att telefonförsäljare följer lagstiftningen.

– Drygt sex av tio anser att det är lätt att bli vilseledd av telefonförsäljare.

– Mer än två av fem blir inte nöjda med sitt köp.


Källa: Konsumentverket