2014-12-10 06:00

2015-01-20 23:09

Viktig företagsfinansiering

KRÖNIKA

I Värmland har det statliga företagskapitalet och finansieringen av småföretagen haft stor betydelse för utvecklingen och tillväxten i länet, men det har funnits krafter som helst hade sett att staten inte funnits med i sammanhanget.

Jag kommer väl ihåg hur en del företag i Värmland och dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, såg de statliga insatserna på företagsområdet som onödiga. Det gick så långt att en del företag vägrade att tala med dåvarande Företagarföreningen och Utvecklingsfonden i Värmland. Företagarna var, trots tjänstemannaansvar från de statligt anställda i föreningen/ fonden, rädda för att företagsidéerna och innovationerna skulle stjälas och lämnas ut till andra intressenter.

Faktum var att det i två fall blev på det sättet och det spädde givetvis på inställningen hos en del företag att varken tala eller förhandla med den statliga finansieringsaffären i Värmland. I det ena fallet handlade det om en produkt inom verkstadssektorn som efterhand fick stor framgång på världsmarknaden. Undersökningar visade att den anställde tjänstemannen på något sätt var i maskopi med ett företagskonsortium som kunde roffa åt sig godbiten. Kvar stod uppfinnaren med en produkt som för hans del blev värdelös och han förlorade miljonbelopp. Det blev förhandlingar i domstolen, där uppfinnaren fick en liten slant för allt elände som hade drabbat honom.

Landshövding Rolf Edberg kallade samman folk från näringslivet, arbetsgivarnas organisationer och de fackliga organisationerna för att påvisa vad viktigt det var att den statliga finansieringen med ganska förmånliga lån fanns att tillgå och att den egentligen borde bli större för att klara starten av nya företag och företag i tillväxt.

I år firar Almi Värmland 20-årsjubileum och det råder ingen tvekan om den betydelse verksamheten har för finansieringen, främst lån, till småföretagen i länet. Det finns otal bevis på att Almi Värmlands finansiella medverkan har öppnat upp för företagaren att få ett ja i banken. Samtidigt handlar det om en enorm uppväxling.

Nu hoppas jag att den röd-gröna regeringen ser till att det blir mer pengar till Almi-koncernen, speciellt gäller detta såddkapital och kapital till företag i tidiga skeden samt mer av direkta bidrag.

Jag har träffat ungdomar på universitetsnivå som klagar högljutt över svårigheterna att få pengar till utveckling av sina företagsidéer.

Det här är något att bita i för de värmländska riksdagsledamöterna och Region Värmland. Det behövs mer pengar till Almi, mer pengar direkt till verksamheter som Inova och Drivhuset, Nyföretagarcentrum och ungdomsorganisationen Communicare. Glöm inte heller att slå vakt om Innovation Park i Karlstad, som är en viktig tummelplats för innovationer och utveckling.

Jag kommer väl ihåg hur en del företag i Värmland och dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, såg de statliga insatserna på företagsområdet som onödiga. Det gick så långt att en del företag vägrade att tala med dåvarande Företagarföreningen och Utvecklingsfonden i Värmland. Företagarna var, trots tjänstemannaansvar från de statligt anställda i föreningen/ fonden, rädda för att företagsidéerna och innovationerna skulle stjälas och lämnas ut till andra intressenter.

Faktum var att det i två fall blev på det sättet och det spädde givetvis på inställningen hos en del företag att varken tala eller förhandla med den statliga finansieringsaffären i Värmland. I det ena fallet handlade det om en produkt inom verkstadssektorn som efterhand fick stor framgång på världsmarknaden. Undersökningar visade att den anställde tjänstemannen på något sätt var i maskopi med ett företagskonsortium som kunde roffa åt sig godbiten. Kvar stod uppfinnaren med en produkt som för hans del blev värdelös och han förlorade miljonbelopp. Det blev förhandlingar i domstolen, där uppfinnaren fick en liten slant för allt elände som hade drabbat honom.

Landshövding Rolf Edberg kallade samman folk från näringslivet, arbetsgivarnas organisationer och de fackliga organisationerna för att påvisa vad viktigt det var att den statliga finansieringen med ganska förmånliga lån fanns att tillgå och att den egentligen borde bli större för att klara starten av nya företag och företag i tillväxt.

I år firar Almi Värmland 20-årsjubileum och det råder ingen tvekan om den betydelse verksamheten har för finansieringen, främst lån, till småföretagen i länet. Det finns otal bevis på att Almi Värmlands finansiella medverkan har öppnat upp för företagaren att få ett ja i banken. Samtidigt handlar det om en enorm uppväxling.

Nu hoppas jag att den röd-gröna regeringen ser till att det blir mer pengar till Almi-koncernen, speciellt gäller detta såddkapital och kapital till företag i tidiga skeden samt mer av direkta bidrag.

Jag har träffat ungdomar på universitetsnivå som klagar högljutt över svårigheterna att få pengar till utveckling av sina företagsidéer.

Det här är något att bita i för de värmländska riksdagsledamöterna och Region Värmland. Det behövs mer pengar till Almi, mer pengar direkt till verksamheter som Inova och Drivhuset, Nyföretagarcentrum och ungdomsorganisationen Communicare. Glöm inte heller att slå vakt om Innovation Park i Karlstad, som är en viktig tummelplats för innovationer och utveckling.