2014-12-10 14:14

2015-01-20 22:49

Fem nya år för båtbussrederiet

KARLSTAD: Karlstad sjötrafik har kommunens förtroende

Karlstad sjötrafik AB som under det senaste året har skött båtbusstrafiken i Karlstad/Hammarö får fortsätta med det till 2019. Ett nytt avtal har nu undertecknats.

Det var efter konkursen för rederiet Tärnaline som Karlstad sjötrafik tog över driften av båtbusstrafiken inför 2014 med nya båtar. Efter den första säsongen har en ny upphandling gjorts för perioden 2015–2019 med möjlighet till förlängning i 1+1 år.

Och Karlstad sjötrafik fick fortsatt förtroende av Karlstads kommun.

– Årets verksamhet gick ihop och vi bedömer att de även fortsättningsvis klarar av driften. De har skött sig bra, säger Henrik Lindblom (FP), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Karlstad sjötrafik får enligt avtalet köra båtbussarna både i älven och på Hammarö. I älven var man den enda sökanden. För Hammarötrafiken fanns även SP Charter med båten Stella Polaris med, men deras bud var högre än Karlstad sjötrafiks.

Det var efter konkursen för rederiet Tärnaline som Karlstad sjötrafik tog över driften av båtbusstrafiken inför 2014 med nya båtar. Efter den första säsongen har en ny upphandling gjorts för perioden 2015–2019 med möjlighet till förlängning i 1+1 år.

Och Karlstad sjötrafik fick fortsatt förtroende av Karlstads kommun.

– Årets verksamhet gick ihop och vi bedömer att de även fortsättningsvis klarar av driften. De har skött sig bra, säger Henrik Lindblom (FP), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Karlstad sjötrafik får enligt avtalet köra båtbussarna både i älven och på Hammarö. I älven var man den enda sökanden. För Hammarötrafiken fanns även SP Charter med båten Stella Polaris med, men deras bud var högre än Karlstad sjötrafiks.