Ekshärad - Hagfors Anders Danielssons Auktioner
Fengersfors Fengersfors Auktioner
Bäckefors G:a Skolans Auktioner
Mellerud Stens och Patriks Auktioner
Karlstad Auktionsverket i Karlstad