Annonsera i Provinstidningen

62 procent. Så stor är räckvidden för Provinstidningen i Åmål enligt Orvesto. Närmaste konkurrent har en räckvidd på 19 procent.

Provinstidningen Dalsland har en upplaga på 3 700 exemplar och cirka 11 000 läsare.

Så annonserar du i PD!

Här hittar du all information och alla priser för att annonsera i Provinstidningen Dalsland.

» Aktuell prislista Provinstidningen (2018) (6,3 MB, PDF)

Kontakta annonsavdelningen

Annonsavdelningen nås på 0532-123 81 eller via e-post till annons@provinstidningen.se. Behöver du nå en enskild säljare hittar du våra direktnummer och e-postadresser på kontaktsidan.

Annonsinlämning

» Här kan du lämna in din färdiga företagsannons

Privatannonser

För bokning av Dagens ros, Firarhörnan, Födda, Adoption, dop, förlovade, vigsel, uppvakning och tack.

» Boka familjeannonser

Lokus köp och sälj varje lördag i PD.

» Lokus köp och sälj

Firarhörnan/Dagens ros

 Gratulera nära och kära i Firarhörnan med bild och via Dagens Ros kan du skicka en uppmuntrande hälsning till någon som du uppskattar.

VärmlandsMixen...

 ...är NWT-koncernens samannonspaket! Unikt i svensk dagspress! Täcker Värmland och Dalsland.

Följande tidningar ingår i VärmlandsMixen: Nya Wermlands-Tidningen, Arvika Nyheter, Dalslänningen, Filipstads Tidning, Fryksdalsbygden, Karlskoga Tidning, Karlskoga-Kuriren, Nya Kristinehamns-Posten, Provinstidningen Dalsland och Säffle-Tidningen.

Kombinera Ditt eget paket med NWT som bas.

Fråga efter VärmlandsMixen.

Nya Wermlands-Tidningen ingår i Mediekompaniet.

Annonspolicy


Grundläggande regler för annonsering i Provinstidningen Dalslands publikationer finns i Spelregler för press, radio och TV, som sammanfattar de etiska regler vilka skall gälla publicistisk verksamhet.

Annonspolicyn för Provinstidningen Dalsland är i grunden generös. Det innebär att företaget i positiv anda prövar all annonsering. All annonsering skall vara förenlig med branschpraxis, marknadsföringslagen och annan tillämplig lagstiftning.

Provinstidningen Dalsland förbehåller sig rätten att avböja publicering av annonser med kränkande innehåll. Ansvarig utgivare har rätt att vägra införa annonser som inte är förenliga med publikationens allmänna policy, pressetiska regler eller tryckfrihetslagstiftning, utan att behöva ange skäl därför. Detta gäller både åsikts- och kommersiell annonsering, bland annat på grund av etiska aspekter. Företaget kan också med hänsyn till de olika publikationernas läsare vädja till annonsörer att vara återhållsamma med utmanande budskap och/eller bilder.

Annonsbudskap med tvetydigt syfte ska inte förekomma. Annonser skall också vara utformade så att de är lätt urskiljbara från redaktionellt material, förväxling skall ej kunna förekomma. Ansvarig utgivare kan utan särskild motivering kräva att annonser tydligt annonsmärks för att förväxling ej skall kunna ske. Begärd placering i anslutning till specifik redaktionell artikel, där till exempel annonsören är nämnd, medges inte.