En stor marknad utanför storstäderna!

NWT:s utgivningsområde omfattar cirka 315 000 människor. En stor marknad utanför storstäderna. Det är därför som många räknar in NWT bland storstadspress. Inte för att vi är en storstadstidning utan för att vi är en av Sveriges största landsortstidningar.

NWT har en upplaga på 43 700 exemplar och cirka 101 000 läsare i print. Digitalt har nwt.se 164 000 läsare per vecka.

Det ger en god garanti för Dig som annonsör att nå merparten av privatpersoner och företagare främst i Värmland och Dalsland.

För mer information, välkommen att kontakta NWT:s annonsavdelning, telefon: 054-19 90 00.

Vi på företagsmarknad

Annonsinlämning

» Här kan du lämna in din färdiga företagsannons

Predikoturer

» Här lämnar du in predikoturer