2015-11-28 13:44

2015-11-28 13:44

Minnen väcks till liv på väggen

ÅMÅL: Fotoklubbens årliga almanacka

En jultradition så god som någon är Åmåls Fotoklubbs almanacka som väcker många minnen till liv hos många av oss som varit med förr.

31:a årgången har nu kommit ut. Fotoklubben har som vanligt med omsorg valt ut bilder från ett svunnet Åmål, fotografier från olika tidsepoker och i olika miljöer.

Närmast identisk

Den här gången har Birger Hultgrens bilder fått stort utrymme. Bilder som omslagsbilden han tagit på Västerlånggatan 1943, fascinerar mig mest. Miljön är närmast identisk den i dag. Men inte människorna.

När man ser en sådan romantisk bild kan man lätt få för sig att det var bättre förr.

Fotograferier från centrala Åmål är lätta att relatera till. Stora delar av stadskärnan känns igeen. Men fotografier på människor fascinerar. Bilden på Epa:s personal kring 1970 (här intill) är härlig, liksom den inifrån telegrafen från 1950-talet. Och Allan Samuelsson i en tidig upplaga av Elbyrån...

Augusti illustreras av en odaterat nyhetsbild, där en brandbil under utryckning gått av vägen vid Nygård.

Fotoklubbens almanacka är en perfekt juklapp till Åmålsfolk i förskingringen.

31:a årgången har nu kommit ut. Fotoklubben har som vanligt med omsorg valt ut bilder från ett svunnet Åmål, fotografier från olika tidsepoker och i olika miljöer.

Närmast identisk

Den här gången har Birger Hultgrens bilder fått stort utrymme. Bilder som omslagsbilden han tagit på Västerlånggatan 1943, fascinerar mig mest. Miljön är närmast identisk den i dag. Men inte människorna.

När man ser en sådan romantisk bild kan man lätt få för sig att det var bättre förr.

Fotograferier från centrala Åmål är lätta att relatera till. Stora delar av stadskärnan känns igeen. Men fotografier på människor fascinerar. Bilden på Epa:s personal kring 1970 (här intill) är härlig, liksom den inifrån telegrafen från 1950-talet. Och Allan Samuelsson i en tidig upplaga av Elbyrån...

Augusti illustreras av en odaterat nyhetsbild, där en brandbil under utryckning gått av vägen vid Nygård.

Fotoklubbens almanacka är en perfekt juklapp till Åmålsfolk i förskingringen.