2015-10-07 15:50

2015-10-07 15:50

Alexanderssons kunskap från Bokdagar exporteras norrut

KULTUR: Åmål

Även i Jämtland funderar man på att skapa en litteraturfestival. I kväll finns Anita K Alexandersson på plats i Östersund för att berätta om ”Bokdagar i Dalsland”.

Sedan något år har ”Bokens dag” arrangerats i Östersund. Det är ett brett samarbete mellan biblioteken i Jämtland/Härjedalen, lokala bokhandlare, ABF, tidningsutgivare, hotell med flera.

Nu planerar man på att utöka bokdagen till en litteraturfestival av lite större format. Därför har man bett Anita K Alexandersson komma och berätta om hur under hennes ledning ”Bokdagar i Dalsland” så framgångsrikt blivit ett välbesökt sommararrangemang i Åmål.

Även Patrik Toneus medverkar. Denne är i ledningen för ”Littfest i Umeå”, som årligen arrangerar en tredagars internationell litteraturfestival.

Guillou medverkar

På Bokdagens dag i kväll i Östersund medverkar bland annat författarna Jan Guillou, Stina Stoor, Kajsa Ingemarsdotter och Stefan Arnhem.

Sedan något år har ”Bokens dag” arrangerats i Östersund. Det är ett brett samarbete mellan biblioteken i Jämtland/Härjedalen, lokala bokhandlare, ABF, tidningsutgivare, hotell med flera.

Nu planerar man på att utöka bokdagen till en litteraturfestival av lite större format. Därför har man bett Anita K Alexandersson komma och berätta om hur under hennes ledning ”Bokdagar i Dalsland” så framgångsrikt blivit ett välbesökt sommararrangemang i Åmål.

Även Patrik Toneus medverkar. Denne är i ledningen för ”Littfest i Umeå”, som årligen arrangerar en tredagars internationell litteraturfestival.

Guillou medverkar

På Bokdagens dag i kväll i Östersund medverkar bland annat författarna Jan Guillou, Stina Stoor, Kajsa Ingemarsdotter och Stefan Arnhem.