2017-07-08 06:00

2017-07-08 06:00

Milstenen som krympte

En hel del Åmålsbor har noterat hur min far, Bertil Rydh, hemfallit åt nostalgi på sociala medier, där han numera flitigt exponerar bilder från Åmål – från 60-talet och tidigt 70-tal.

I stället för att söka dämpa honom har många kommit med muntra tillrop, hela tiden med önskemål om mer.

Facebook har för många blivit ett gift och detta bekräftelsebehov har naturligtvis föranlett min far att lägga ut ÄNNU fler bilder och filmer från gamla Åmål.

Till glädje för många.

Det var på uppdrag av honom som jag och min sambo medelst cykel for ut på en nostalgitripp till Stetterud förra helgen.

Det visade sig nämligen att farsan på 60-talet fotograferat sin arbetskamrat på Granström och söner Anders Johansson – Sten Lindströms ungdomskamrat och numera min sotare – i en alldeles speciell vinkel framför Stetterudskiosken. Fotot var taget från det håll där nuvarande Dalslands Motor ligger.

Det är bara det att ingen milsten syns på bilden. Den sten som vi satt på och dinglade med benen, när vi käkade godis och glass. Dessutom verkade huset i bakgrunden ligga alldeles för nära kiosken.

Var det verkligen rätt ställe?

Jag och min sambo cyklade dit. Jag intog fotoposition och min sambo agerade Anders Johansson och skymde stenen.

Naturligtvis hade farsan rätt.

Vid det tillfället kunde jag också konstatera att stenen krympt. Det samma hade ”Cederwalls trädgård”. (Den jag aldrig vågade gena över, vilket gjorde att jag kom sist till kiosken och blev utan när den snälla kiosktanten delade ut trasigt gott.)

Jag satte mig på stenen, men kunde ej längre dingla med benen.

Bilden lade jag naturligtvis ut på Facebook.

Senare ringde jag kommunarkivarie Margareta Nilars – för övrigt också hon uppväxt på Stetterud, i trappuppgången bredvid där vi senare bodde – och frågade om stenen.

Mycket riktigt är det en milsten, från 1755. Så mycket kunde jag läsa mig till. Den har kungligt huvud och den och talar om hur långt det är till Vänersborg. ”FRÅN AHMOL TIL WENNERS BORG 89 M. I M 1755” står det att läsa på Stetterudsstenen.

Milstenarna infördes 1649 och togs bort 1891. För övrigt finns en sten på Karlstadvägen, i en häck, nära infarten till Vikenborg. Den visar att det är nio mil till Karlstad.

En hel del Åmålsbor har noterat hur min far, Bertil Rydh, hemfallit åt nostalgi på sociala medier, där han numera flitigt exponerar bilder från Åmål – från 60-talet och tidigt 70-tal.

I stället för att söka dämpa honom har många kommit med muntra tillrop, hela tiden med önskemål om mer.

Facebook har för många blivit ett gift och detta bekräftelsebehov har naturligtvis föranlett min far att lägga ut ÄNNU fler bilder och filmer från gamla Åmål.

Till glädje för många.

Det var på uppdrag av honom som jag och min sambo medelst cykel for ut på en nostalgitripp till Stetterud förra helgen.

Det visade sig nämligen att farsan på 60-talet fotograferat sin arbetskamrat på Granström och söner Anders Johansson – Sten Lindströms ungdomskamrat och numera min sotare – i en alldeles speciell vinkel framför Stetterudskiosken. Fotot var taget från det håll där nuvarande Dalslands Motor ligger.

Det är bara det att ingen milsten syns på bilden. Den sten som vi satt på och dinglade med benen, när vi käkade godis och glass. Dessutom verkade huset i bakgrunden ligga alldeles för nära kiosken.

Var det verkligen rätt ställe?

Jag och min sambo cyklade dit. Jag intog fotoposition och min sambo agerade Anders Johansson och skymde stenen.

Naturligtvis hade farsan rätt.

Vid det tillfället kunde jag också konstatera att stenen krympt. Det samma hade ”Cederwalls trädgård”. (Den jag aldrig vågade gena över, vilket gjorde att jag kom sist till kiosken och blev utan när den snälla kiosktanten delade ut trasigt gott.)

Jag satte mig på stenen, men kunde ej längre dingla med benen.

Bilden lade jag naturligtvis ut på Facebook.

Senare ringde jag kommunarkivarie Margareta Nilars – för övrigt också hon uppväxt på Stetterud, i trappuppgången bredvid där vi senare bodde – och frågade om stenen.

Mycket riktigt är det en milsten, från 1755. Så mycket kunde jag läsa mig till. Den har kungligt huvud och den och talar om hur långt det är till Vänersborg. ”FRÅN AHMOL TIL WENNERS BORG 89 M. I M 1755” står det att läsa på Stetterudsstenen.

Milstenarna infördes 1649 och togs bort 1891. För övrigt finns en sten på Karlstadvägen, i en häck, nära infarten till Vikenborg. Den visar att det är nio mil till Karlstad.