2016-01-28 06:00

2016-01-29 09:00

Den offentliga primärvården borde ses som en koncern

BESLUT: Vi vill rädda Närhälsan

Regionstyrelsen fattade nyligen beslutet att lägga ner, alternativt sälja ut, de fem vårdcentralerna i Åmål, Skara, Viskafors, Brastad och Åby.

När det slutgiltiga beslutet ska tas i regionfullmäktige den 2 februari kommer vi socialdemokrater att säga nej lika klart och tydligt som vi har gjort sedan det moderatledda regionstyrets avsikter blev kända i höstas.

Det moderatledningen anför som skäl för att inte låta Närhälsan i Åmål, och de andra orterna, få vara kvar är bristande lönsamhet. Men vård ska inte ges för att vara lönsam – vård ska ges utifrån behov. Man kan – och ska - inte sätta upp marknadsekonomiska spelregler för sjuka människor, så som nu sker.

Kostnaden för nedläggning/försäljning av dessa fem vårdcentraler beräknas till närmare 40 miljoner kronor. Det är pengar som kan komma till betydligt bättre användning, om man som arbets- och vårdgivare i ledande ställning tar sitt ansvar.

Till skillnad mot det moderatledda regionstyret vill vi socialdemokrater att den offentliga primärvården, Närhälsan, ses som en samlad verksamhet, en koncern, där det inte i första hand är pengar som styr var en vårdcentral ska finnas, utan behovet. Antalet patienter är en viktig faktor, men värdet med en vårdcentral på en ort eller i ett område är också viktigt. Det kan handla om stora avstånd till andra vårdcentraler eller sjukhus, om patienternas ålder och/eller hälsa eller – som i flera av fallen av de nu nedläggningshotade verksamheterna – tillfällig personalbrist. Vi säger nej till lönsamhet som ett krav för varje vårdcentral och vi gör det därför att vi värnar alla invånares rätt till rättvis och jämlik vård. Enkelt beskrivet kan det liknas vid ett solidariskt ekonomiskt tänkande – av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Vi vill också se ökat inflytande och självbestämmande för personalen i verksamheterna, såväl i primärvården som på sjukhusen. Vi socialdemokrater vill även hitta vägar bort från det administrativa ok som vilar på personalen i dag och istället använda mer av tiden och kraften för proffsen i vården att ägna sig åt det de är bäst på att göra, nämligen att ge vård.

Vi vill satsa på och ta ansvar för personal och patienter, inte sälja ut dem till högstbjudande.

När det slutgiltiga beslutet ska tas i regionfullmäktige den 2 februari kommer vi socialdemokrater att säga nej lika klart och tydligt som vi har gjort sedan det moderatledda regionstyrets avsikter blev kända i höstas.

Det moderatledningen anför som skäl för att inte låta Närhälsan i Åmål, och de andra orterna, få vara kvar är bristande lönsamhet. Men vård ska inte ges för att vara lönsam – vård ska ges utifrån behov. Man kan – och ska - inte sätta upp marknadsekonomiska spelregler för sjuka människor, så som nu sker.

Kostnaden för nedläggning/försäljning av dessa fem vårdcentraler beräknas till närmare 40 miljoner kronor. Det är pengar som kan komma till betydligt bättre användning, om man som arbets- och vårdgivare i ledande ställning tar sitt ansvar.

Till skillnad mot det moderatledda regionstyret vill vi socialdemokrater att den offentliga primärvården, Närhälsan, ses som en samlad verksamhet, en koncern, där det inte i första hand är pengar som styr var en vårdcentral ska finnas, utan behovet. Antalet patienter är en viktig faktor, men värdet med en vårdcentral på en ort eller i ett område är också viktigt. Det kan handla om stora avstånd till andra vårdcentraler eller sjukhus, om patienternas ålder och/eller hälsa eller – som i flera av fallen av de nu nedläggningshotade verksamheterna – tillfällig personalbrist. Vi säger nej till lönsamhet som ett krav för varje vårdcentral och vi gör det därför att vi värnar alla invånares rätt till rättvis och jämlik vård. Enkelt beskrivet kan det liknas vid ett solidariskt ekonomiskt tänkande – av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Vi vill också se ökat inflytande och självbestämmande för personalen i verksamheterna, såväl i primärvården som på sjukhusen. Vi socialdemokrater vill även hitta vägar bort från det administrativa ok som vilar på personalen i dag och istället använda mer av tiden och kraften för proffsen i vården att ägna sig åt det de är bäst på att göra, nämligen att ge vård.

Vi vill satsa på och ta ansvar för personal och patienter, inte sälja ut dem till högstbjudande.

  • Helén Eliasson (S) Regionråd i opposition
    Lena Hult (S) Regionråd i opposition

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.