2016-01-11 17:20

2016-01-11 17:20

Nja, blaskan behövs nog

KOLUMNEN

Peter Gyllander, han som fixade julfilmen med Michael Karlsson, uppmärksammar PD på sitt medieträningsföretags hemsida: ”Gjorde en videofilm åt Åmåls kommun före jul. I dag (5 jan) kom ‚recensionen’ i lokala blaskan...”

Det är nog så att majoriteten av Åmålsborna inser att det Gyllander raljant benämner blaskan, är viktigare än någonsin. Inte minst när gulliga filmer produceras.

Lokaltidningarnas resurser blir visserligen alltmer begränsade. Men till slut är PD folks garanti för en oberoende granskning av kommunens verksamhet. Vi får inte hamna i en situation där politiker och tjänstemän med hjälp av sin hemsida själva tar över kommunala bevakningen

Liksom de flesta kommuner har Åmål en egen informationsavdelning. På annat håll har dessa kommunala informationsavdelningar vuxit. I något fall kan där finnas fler medarbetare än på lokaltidningen. Än så länge handlar det i Åmål bara om en anställd kommunikatör. Fast man tycker att det borde räcka för Åmåls behov utan att därutöver behöva leja in mediekonsulter.

Men självklart behövs det en kommunikatör på Stadshuset som håller i extern och inte minst intern information. Kommunen har ju bortemot 2 000 medarbetare.


Påpassligt arrangerar
Åmåls kommun nästa vecka ett frukostmöte för främst företagare. Medieträning står på programmet. Det handlar om att få råd om hur man ska agera vid svåra frågor från blaskor, radio och TV. Eller rättare hur man ska klara sig ur när drevet går.

Peter Gyllander håller i aktiviteten.

Men förresten. Är sånt här ett kommunalt åtagande?


Nej, nu får vi ta
något mer jordnära och uppfriskande. Vad sägs om tallfrön?

Jag läser i senaste numret av Skogsland att tallen skickligt säkrar sitt fortbestånd.

Vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014 brann inte bara skogen upp. Hettan gjorde att även humuslagret förintades. Så förberedelser av olika slag måste vidtas innan nyplantering.

Förvånande nog började plantor sticka fram utan åtgärd och fröträd. Så furan har tydligen garderat sig genom att ha sparat fröbankar långt nere i jorden som reserv. Sensation?
 

Åren går. Men man får god tröst i Lasse Åbergs säkra råd: ”Om man går fort och skrattar mycket, så märks det inte att man är ful.”

Det är nog så att majoriteten av Åmålsborna inser att det Gyllander raljant benämner blaskan, är viktigare än någonsin. Inte minst när gulliga filmer produceras.

Lokaltidningarnas resurser blir visserligen alltmer begränsade. Men till slut är PD folks garanti för en oberoende granskning av kommunens verksamhet. Vi får inte hamna i en situation där politiker och tjänstemän med hjälp av sin hemsida själva tar över kommunala bevakningen

Liksom de flesta kommuner har Åmål en egen informationsavdelning. På annat håll har dessa kommunala informationsavdelningar vuxit. I något fall kan där finnas fler medarbetare än på lokaltidningen. Än så länge handlar det i Åmål bara om en anställd kommunikatör. Fast man tycker att det borde räcka för Åmåls behov utan att därutöver behöva leja in mediekonsulter.

Men självklart behövs det en kommunikatör på Stadshuset som håller i extern och inte minst intern information. Kommunen har ju bortemot 2 000 medarbetare.


Påpassligt arrangerar
Åmåls kommun nästa vecka ett frukostmöte för främst företagare. Medieträning står på programmet. Det handlar om att få råd om hur man ska agera vid svåra frågor från blaskor, radio och TV. Eller rättare hur man ska klara sig ur när drevet går.

Peter Gyllander håller i aktiviteten.

Men förresten. Är sånt här ett kommunalt åtagande?


Nej, nu får vi ta
något mer jordnära och uppfriskande. Vad sägs om tallfrön?

Jag läser i senaste numret av Skogsland att tallen skickligt säkrar sitt fortbestånd.

Vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014 brann inte bara skogen upp. Hettan gjorde att även humuslagret förintades. Så förberedelser av olika slag måste vidtas innan nyplantering.

Förvånande nog började plantor sticka fram utan åtgärd och fröträd. Så furan har tydligen garderat sig genom att ha sparat fröbankar långt nere i jorden som reserv. Sensation?
 

Åren går. Men man får god tröst i Lasse Åbergs säkra råd: ”Om man går fort och skrattar mycket, så märks det inte att man är ful.”

  • Sune Tholin