2015-09-29 06:00

2015-09-29 06:00

Fröskoggrabbar tjusade flickor

KRÖNIKA

När förre trygge centerledaren Olof Johansson tillfrågades inför omröstningen om Nato på centerstämman, sammanfattade han med ”det handlar till slut om vem man är beredd att dö för – någon nära eller någon långt borta”. Bra beskrivning.

Med åren har jag själv blivit alltmer försvarsvänlig och som många oroats över nedrustningen i vårt land. Men att ett Nato-medlemskap skulle öka vår trygghet, tror jag inte på.

Nej, nu övergår vi till lite mer lätthanterliga saker. Ty kioskerna är inte riktigt slut ännu, trots att både Ove Rydh och jag jobbat hårt med kartläggningen.

Åtminstone ett par har vi ännu inte fått med. Stefan Ivarson och även Gösta Rahmn påminner om den som låg på Karlstadsvägen mellan Murco och Gulf. (Kommer ni förresten ihåg Murcos bensinstationer på 1960-talet?).

Så hörde Styrbjörn Uggla av sig och kunde rädda minnet av den lilla kiosken som fanns utefter stora vägen vid Fårekasen vid södra infarten till stan. Det handlar om 50-talet. Vägen hette förresten före 1962 Rikshuvudväg 7, ”Rikssjuan”. Sen blev den Riksväg 45, för att 2006 upphöjas till E45.

Det har som sagt blivit mycket om kiosker. Men tro inte att ni kommer undan så lätt. Nu blir det nostalgiskt om gamla dansbanor. Läsare hava krävt en sådan kulturgärning.

Jo, dansbanorna kan vara värd en mässa – även om det som utspelades där inte alltid var gudaktigt. Den klassiska minifestplatsen med dansbana, pilkastning och sockerdricka drevs ofta i regi av någon förening. Kring Åmål har under åren funnits en hel del. Låt oss rädda även dessa till eftervärlden. Ty ni vet att det som skrivs i PD hamnar i bombsäkra arkiv och sparas i evärdliga tider.

Jag gör det lätt för mig och börjar med en i mitt grannskap. Kring 1930 beslöt Ånimskogs Arbetarekommun att ordna en dansbana i Krusebol. Ordförande den gången var Gunnar Ström, brorsa till riksdagsmannen och agitatorn Albin Ström.

Det verkar som dansbanan var igång under något decennium. En gång på trettitalet ville Albin Ström har valmöte där. Men som han just blivit utesluten ur socialdemokratiska partiet, nekades han tillträde och fick tala på vägen istället.

Särskilt besvärliga besökare sägs grabbar från Fröskog ha varit. Dom tjusade ju traktens flickor. Därför blev det ofta slagsmål.

 

 

 

Med åren har jag själv blivit alltmer försvarsvänlig och som många oroats över nedrustningen i vårt land. Men att ett Nato-medlemskap skulle öka vår trygghet, tror jag inte på.

Nej, nu övergår vi till lite mer lätthanterliga saker. Ty kioskerna är inte riktigt slut ännu, trots att både Ove Rydh och jag jobbat hårt med kartläggningen.

Åtminstone ett par har vi ännu inte fått med. Stefan Ivarson och även Gösta Rahmn påminner om den som låg på Karlstadsvägen mellan Murco och Gulf. (Kommer ni förresten ihåg Murcos bensinstationer på 1960-talet?).

Så hörde Styrbjörn Uggla av sig och kunde rädda minnet av den lilla kiosken som fanns utefter stora vägen vid Fårekasen vid södra infarten till stan. Det handlar om 50-talet. Vägen hette förresten före 1962 Rikshuvudväg 7, ”Rikssjuan”. Sen blev den Riksväg 45, för att 2006 upphöjas till E45.

Det har som sagt blivit mycket om kiosker. Men tro inte att ni kommer undan så lätt. Nu blir det nostalgiskt om gamla dansbanor. Läsare hava krävt en sådan kulturgärning.

Jo, dansbanorna kan vara värd en mässa – även om det som utspelades där inte alltid var gudaktigt. Den klassiska minifestplatsen med dansbana, pilkastning och sockerdricka drevs ofta i regi av någon förening. Kring Åmål har under åren funnits en hel del. Låt oss rädda även dessa till eftervärlden. Ty ni vet att det som skrivs i PD hamnar i bombsäkra arkiv och sparas i evärdliga tider.

Jag gör det lätt för mig och börjar med en i mitt grannskap. Kring 1930 beslöt Ånimskogs Arbetarekommun att ordna en dansbana i Krusebol. Ordförande den gången var Gunnar Ström, brorsa till riksdagsmannen och agitatorn Albin Ström.

Det verkar som dansbanan var igång under något decennium. En gång på trettitalet ville Albin Ström har valmöte där. Men som han just blivit utesluten ur socialdemokratiska partiet, nekades han tillträde och fick tala på vägen istället.

Särskilt besvärliga besökare sägs grabbar från Fröskog ha varit. Dom tjusade ju traktens flickor. Därför blev det ofta slagsmål.

 

 

 

  • Sune Tholin