2015-09-08 06:00

2015-09-08 06:00

Var köptes två Boy?

KRNÖNIKAN

PD hedrar sannerligen kiosker. Förra veckan kompletterade tidningens chefredaktör Ove Rydh min kioskkavalkad med bland annat en viktig påminnelse om GDG-kiosken på torget.

Många läsare har hört av sig med hågkomster och anekdoter kring kiosker. En del kan inte tryckas, eftersom PD då skulle få sedlighetspolisen efter sig.

Först repetition av turkiskan vi lärde oss förra veckan. Kiosk är en fristående byggnad/paviljong, dolma är fyllning och kalabalik är turkiska för bråk och oreda. Jag kommer att i Åmåls centrum utan hänsyn till person göra flygande kunskapskontroller. Den som kan alla tre orden flytande, får certifikatet ”Godkänd grundkurs i turkiska”. Detta är baskrav för alla Åmålsbor som ämnar söka osmanskt medborgarskap.

En äkta kiosk glömde jag förra veckan. ”Florence kiosk” låg till en början på Bengtsforsvägen nära Stupekulle. Senare flyttades verksamheten till bottenplanet i villa vid hörnet Bengtsforsvägen/Åsgatan.

Inne i Tösse samhälle fanns Larssons kiosk, som startats av Ragnar Larsson. Där tillverkade man egen glass. Kylan fixade man från isbingen i Tössebäcken. Lokalproducerat i alla avseenden.

Halvvägs mot Tössebäcken fanns sommartid en masonitkiosk, som drevs av en Axelsson.

Sen måste jag nämna kiosken i Tydje. Den uppfyllde inte turkarnas krav på självständig byggnad. Men den lär ha hetat Tydje Bröd- och Kioskhandel. Något lite går tankarna till Mosebackes ”Helga von Schnolles Bröd- och Vedboutique”. Och i Osby ska på riktigt ha funnits ”Lelles Ved och Porr”. Fast nu kom vi en bit från Wennerstens hedervärda handel i Tydje.

Hur det var i Svängom i Tösse har jag inte kunnat reda ut. Fanns där en äkta kiosk? Maj-Lis Dolk berättade i en stund av självutplånande uppriktighet att hon i sin ungdom hade syndat där. Det gällde inköp av lösa Boy, som därtill smygrökts tillsammans med en icke namngiven kamrat.

Jag befarar att PD på ett eller annat sätt måste återkomma och gå till botten med kioskerna.

Så en varning till alla nyblivna direktörer. Använd inte VD på visitkort som lämnas till utlänningar. VD på engelska står för Veneral Disease, könssjukdom. Skriver man vice VD bör man komma ihåg att vice ordet betyder omoraliskt beteende. Inte bra för affärerna.

Många läsare har hört av sig med hågkomster och anekdoter kring kiosker. En del kan inte tryckas, eftersom PD då skulle få sedlighetspolisen efter sig.

Först repetition av turkiskan vi lärde oss förra veckan. Kiosk är en fristående byggnad/paviljong, dolma är fyllning och kalabalik är turkiska för bråk och oreda. Jag kommer att i Åmåls centrum utan hänsyn till person göra flygande kunskapskontroller. Den som kan alla tre orden flytande, får certifikatet ”Godkänd grundkurs i turkiska”. Detta är baskrav för alla Åmålsbor som ämnar söka osmanskt medborgarskap.

En äkta kiosk glömde jag förra veckan. ”Florence kiosk” låg till en början på Bengtsforsvägen nära Stupekulle. Senare flyttades verksamheten till bottenplanet i villa vid hörnet Bengtsforsvägen/Åsgatan.

Inne i Tösse samhälle fanns Larssons kiosk, som startats av Ragnar Larsson. Där tillverkade man egen glass. Kylan fixade man från isbingen i Tössebäcken. Lokalproducerat i alla avseenden.

Halvvägs mot Tössebäcken fanns sommartid en masonitkiosk, som drevs av en Axelsson.

Sen måste jag nämna kiosken i Tydje. Den uppfyllde inte turkarnas krav på självständig byggnad. Men den lär ha hetat Tydje Bröd- och Kioskhandel. Något lite går tankarna till Mosebackes ”Helga von Schnolles Bröd- och Vedboutique”. Och i Osby ska på riktigt ha funnits ”Lelles Ved och Porr”. Fast nu kom vi en bit från Wennerstens hedervärda handel i Tydje.

Hur det var i Svängom i Tösse har jag inte kunnat reda ut. Fanns där en äkta kiosk? Maj-Lis Dolk berättade i en stund av självutplånande uppriktighet att hon i sin ungdom hade syndat där. Det gällde inköp av lösa Boy, som därtill smygrökts tillsammans med en icke namngiven kamrat.

Jag befarar att PD på ett eller annat sätt måste återkomma och gå till botten med kioskerna.

Så en varning till alla nyblivna direktörer. Använd inte VD på visitkort som lämnas till utlänningar. VD på engelska står för Veneral Disease, könssjukdom. Skriver man vice VD bör man komma ihåg att vice ordet betyder omoraliskt beteende. Inte bra för affärerna.

  • SUNE THOLIN