2015-06-08 15:04

2015-06-08 15:04

Köp av trött hus

KRÖNIKA

HC/Seaside-byggnaden har legat där trött och en smula maläten. Mitt i Åmåls mest attraktiva område. Till slut tvingas kommunen – förmodligen motvilligt – ingripa.

Det blir väl inte kommunens bästa affär precis, men till slut nödvändig. Frågan är vad byggnaden kan användas till. En fullskalig restaurang öppen hela året? Nja, gästtillströmningen över året räcker inte till. Marknadsmässig hyra beräknad på priset 8,4 miljoner plus kommunens renoveringskostnader, klarar ingen krögare.

Vad man kortsiktigt kan inrikta sig på är att försöka få igång någon enklare sommarservering så folk kan njuta av utsikten från terrassen mot sjön.

Sen kan förstås byggnaden utnyttjas för turistbyrå, utställning kring Åmål och dess näringsliv och andra aktiviteter –företrädesvis på sommarhalvåret. Men sånt brukar sluta med minus i kassan.

Konferenser nämns ofta som en möjlighet. Men sådana lokaler kräver i dag mycket god kringservice för att locka användare som vill betala hyggligt.

Fritt fram för kreativa men flumfria förslag.

Beslutet om att köpa Seaside är ett rent politiskt beslut som väl är förankrat i kommunfullmäktiges rödgröna majoritet. Allianspartierna lade ner sina röster på kommunstyrelsen.

Att lägga ner röster är mjäkigt. Rösta ja om man är för, rösta nej om man är emot, är en bra regel. Något mittemellan finns sällan.

Tja, vi hade väl på känn att det förekommit skumraskaffärer inom Fifa. Gamle Blatter har spritt miljoner över Afrika, Asien och södra delar av Amerika, inte minst för att säkra sin plats som ordförande i fotbollens mäktiga och kapitalstarka världsorganisation.

Ibland undrar jag om det blivit annorlunda om Lennart Johansson den gången vunnit striden om ordförandeposten mot Sepp Blatter. Svenske Lennart har en rätt genuin bakgrund i folkrörelse/idrott. Kanske hade han kunnat rensa upp.

Men det finns ett mönster i stora organisationer. Det kan gälla OS och varför inte kretsen kring påven i Vatikanen. Det gäller att manövrera så, att helst ingen alltför ärlig ledare väljs. Risk finns alltid att få in någon som börjar rota i gammalt.

Nå, vi får se hur det går. Till dess flödar ironi i folkhumorn kring Fifa, Som att nu ska ”ny maffifaledare väljas” och namnet självklart ändras till ”Fiffla”.

Sune Tholin

Det blir väl inte kommunens bästa affär precis, men till slut nödvändig. Frågan är vad byggnaden kan användas till. En fullskalig restaurang öppen hela året? Nja, gästtillströmningen över året räcker inte till. Marknadsmässig hyra beräknad på priset 8,4 miljoner plus kommunens renoveringskostnader, klarar ingen krögare.

Vad man kortsiktigt kan inrikta sig på är att försöka få igång någon enklare sommarservering så folk kan njuta av utsikten från terrassen mot sjön.

Sen kan förstås byggnaden utnyttjas för turistbyrå, utställning kring Åmål och dess näringsliv och andra aktiviteter –företrädesvis på sommarhalvåret. Men sånt brukar sluta med minus i kassan.

Konferenser nämns ofta som en möjlighet. Men sådana lokaler kräver i dag mycket god kringservice för att locka användare som vill betala hyggligt.

Fritt fram för kreativa men flumfria förslag.

Beslutet om att köpa Seaside är ett rent politiskt beslut som väl är förankrat i kommunfullmäktiges rödgröna majoritet. Allianspartierna lade ner sina röster på kommunstyrelsen.

Att lägga ner röster är mjäkigt. Rösta ja om man är för, rösta nej om man är emot, är en bra regel. Något mittemellan finns sällan.

Tja, vi hade väl på känn att det förekommit skumraskaffärer inom Fifa. Gamle Blatter har spritt miljoner över Afrika, Asien och södra delar av Amerika, inte minst för att säkra sin plats som ordförande i fotbollens mäktiga och kapitalstarka världsorganisation.

Ibland undrar jag om det blivit annorlunda om Lennart Johansson den gången vunnit striden om ordförandeposten mot Sepp Blatter. Svenske Lennart har en rätt genuin bakgrund i folkrörelse/idrott. Kanske hade han kunnat rensa upp.

Men det finns ett mönster i stora organisationer. Det kan gälla OS och varför inte kretsen kring påven i Vatikanen. Det gäller att manövrera så, att helst ingen alltför ärlig ledare väljs. Risk finns alltid att få in någon som börjar rota i gammalt.

Nå, vi får se hur det går. Till dess flödar ironi i folkhumorn kring Fifa, Som att nu ska ”ny maffifaledare väljas” och namnet självklart ändras till ”Fiffla”.

Sune Tholin