2015-06-01 16:47

2015-06-01 16:47

Fullträff i fullmäktige

KRÖNIKAN

Fullmäktigemötena har på sista tiden inletts med att någon utomstående fått lov att hålla presentation.

Viktig informationsinslag har varvats med tämligen ointressanta.

Inledningen vid mötet förra veckan kändes emellertid sympatisk. Elever från Karlbergsgymnasiet var inbjudna. Frida Johansson och Evelina Sundin hade prövat på affärslivet inom projektet Ung Företagsamhet genom att uppslagsrikt förpacka och marknadsföra tvättnötter, som kan ersätta tvättmedel. Därtill kan tydligen nötterna återanvändas för fler tvättomgångar.

Emma Bäckström berättade, för som det verkade ovanligt intresserade ledamöter, om samerna. Hon hade på plats i Sameland intervjuat och samlat information om vårt nordliga naturfolk, som hon elegant förmedlade.

Även om tvättnötter nog får svårt att slå ut Ariel och Via – och förekomsten av samer och renar i dessa trakter är försumbar – kändes det bra att möta dessa goda ambassadörer för stadens egen gymnasieskola.

Projektledaren Joakim Axelsson, lärare på Karlberg, fanns också på plats. Han underströk att han under sina år på skolan inte märkt något minskande engagemang från elevernas sida. Det kändes gott att höra efter alla bedrövande rapporter om skolor.

Kvällens fullträff fick partilöse Tomas Lindström in när han frågade likaså inbjudna tekniske chefen Helen Halvardsson om hur man lyckats få bygglov för trärampen alldeles invid ån vid Plantaget. Men hon kände inte till detaljerna.

– Men Bodmark kanske vet, genmälde Lindström och pekade på bygg- och miljönämndens S-ordförande.

Då ingrep ordförande Andrén (S) och tillät inte att Bodmark fick svara.

Men då ber vi Wilhelm Bodmark svara i PD istället. Blir rasrisken mindre när kommunen bygger? Så kan väl Bodmark samtidigt redogöra för de utbyggnadsplaner för djuphamnen, som han bl.a. åberopade för att stoppa småbåtsvarvet.

Rätt okänsligt och historielöst av kommunen att låta grävskoporna utan tillstånd hugga i Åmåls gamla kullerstenstorg. Det vittnar om att berörda politiker och tjänstemän inte känner till vad som finns strax under Plantagets yta.

Särskilt pinsamt borde det vara mot bakgrund av att kommunen just gjort en anmälan om åtalsprövning mot en privatperson som bygg- och miljönämnden anser ha förbrutit sig genom olovlig grävning.

Viktig informationsinslag har varvats med tämligen ointressanta.

Inledningen vid mötet förra veckan kändes emellertid sympatisk. Elever från Karlbergsgymnasiet var inbjudna. Frida Johansson och Evelina Sundin hade prövat på affärslivet inom projektet Ung Företagsamhet genom att uppslagsrikt förpacka och marknadsföra tvättnötter, som kan ersätta tvättmedel. Därtill kan tydligen nötterna återanvändas för fler tvättomgångar.

Emma Bäckström berättade, för som det verkade ovanligt intresserade ledamöter, om samerna. Hon hade på plats i Sameland intervjuat och samlat information om vårt nordliga naturfolk, som hon elegant förmedlade.

Även om tvättnötter nog får svårt att slå ut Ariel och Via – och förekomsten av samer och renar i dessa trakter är försumbar – kändes det bra att möta dessa goda ambassadörer för stadens egen gymnasieskola.

Projektledaren Joakim Axelsson, lärare på Karlberg, fanns också på plats. Han underströk att han under sina år på skolan inte märkt något minskande engagemang från elevernas sida. Det kändes gott att höra efter alla bedrövande rapporter om skolor.

Kvällens fullträff fick partilöse Tomas Lindström in när han frågade likaså inbjudna tekniske chefen Helen Halvardsson om hur man lyckats få bygglov för trärampen alldeles invid ån vid Plantaget. Men hon kände inte till detaljerna.

– Men Bodmark kanske vet, genmälde Lindström och pekade på bygg- och miljönämndens S-ordförande.

Då ingrep ordförande Andrén (S) och tillät inte att Bodmark fick svara.

Men då ber vi Wilhelm Bodmark svara i PD istället. Blir rasrisken mindre när kommunen bygger? Så kan väl Bodmark samtidigt redogöra för de utbyggnadsplaner för djuphamnen, som han bl.a. åberopade för att stoppa småbåtsvarvet.

Rätt okänsligt och historielöst av kommunen att låta grävskoporna utan tillstånd hugga i Åmåls gamla kullerstenstorg. Det vittnar om att berörda politiker och tjänstemän inte känner till vad som finns strax under Plantagets yta.

Särskilt pinsamt borde det vara mot bakgrund av att kommunen just gjort en anmälan om åtalsprövning mot en privatperson som bygg- och miljönämnden anser ha förbrutit sig genom olovlig grävning.

  • SUNE THOLIN