2015-04-06 14:19

2015-04-06 14:19

Trams om å-servering

KRÖNIKA

Bygg- och miljönämndens nej till planerna på en å-servering i Jarls anda väcker förvåning och ilska i staden, har jag förstått. Nämnden vill inte släppa till parkmark, tycker det är orättvist mot andra företagare och så är det risk för ras.

Vem i herrans namn uppfattar i dag den lilla remsan som viktig parkmark? Ska kommunen börja pröva affärsidéers rättvisa mot andra? Och föreligger det rasrisk, ska förstås kommunen omedelbart utrymma och stänga av kring Åmålsån.

Nej, ordförande Wilhelm Bodmark (S). Detta är trams.


Hur jobbar
Åmåls kommun i sina företagarkontakter? Någon kommer med en affärsidé. Vederbörande hänvisas då till att lämna in ansökan till t.ex. bygg- och miljönämnden. Där letar man av hävd efter de formella hinder som kan finnas.

Tänk om företagare skulle jobba så. En framstående bankman sa en gång: Jag kastar ut alla jurister och paragrafryttare under en skapelseprocess. När idéer har tagit fast form får de ta vid. ”Det här vill vi i ledningen göra. Fixa det.”

Åmål måste ha någon med auktoritet som tar emot önskemål och bereder i positiv anda. Är det bra för Åmål, säger förstås kommunalrådet till aktuell nämnd och tjänstemän: ”Så här vill vi göra. Kom med förslag på hur saken kan lösas.”

Ofta tänker jag på hotellet i Singapore där personalen alltid hade befogenhet att säga ja till gästers önskemål. För ett nej fordrades däremot beslut av chefen. Så blev hotellet också bäst i världen.


Vi ser fram emot
ostindiefararens besök i juli. Hon kommer väl med åtminstone något segel uppe. En mäktig syn bara det. Något oroar det att kapten tydligen lovat att innan Djuphamnen först ta en sväng runt Lakeskär. Kanske går det klara om lillbåten först lodar.

Fast nog vore väl trist att framöver i Wikipedia få läsa:

”1. Götheborg, ostindiefarare som 1745 gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs på väg hem från Kina.

”2. Götheborg, replik av 1. som 19 juli 2015 på väg till Åmål fastnade i lerbankarna vid Lakeskär, fick slagsida och sjönk. Vraket köptes sedermera av Åmåls kommun och är nu ett uppskattat dykmål för amatörer. Från skeppets kabyss kan mot smärre avgift upphämtas porslin ur Ikeas sortiment. Särskilt rikligt förekommer tallriken ”Skymning”.

Vem i herrans namn uppfattar i dag den lilla remsan som viktig parkmark? Ska kommunen börja pröva affärsidéers rättvisa mot andra? Och föreligger det rasrisk, ska förstås kommunen omedelbart utrymma och stänga av kring Åmålsån.

Nej, ordförande Wilhelm Bodmark (S). Detta är trams.


Hur jobbar
Åmåls kommun i sina företagarkontakter? Någon kommer med en affärsidé. Vederbörande hänvisas då till att lämna in ansökan till t.ex. bygg- och miljönämnden. Där letar man av hävd efter de formella hinder som kan finnas.

Tänk om företagare skulle jobba så. En framstående bankman sa en gång: Jag kastar ut alla jurister och paragrafryttare under en skapelseprocess. När idéer har tagit fast form får de ta vid. ”Det här vill vi i ledningen göra. Fixa det.”

Åmål måste ha någon med auktoritet som tar emot önskemål och bereder i positiv anda. Är det bra för Åmål, säger förstås kommunalrådet till aktuell nämnd och tjänstemän: ”Så här vill vi göra. Kom med förslag på hur saken kan lösas.”

Ofta tänker jag på hotellet i Singapore där personalen alltid hade befogenhet att säga ja till gästers önskemål. För ett nej fordrades däremot beslut av chefen. Så blev hotellet också bäst i världen.


Vi ser fram emot
ostindiefararens besök i juli. Hon kommer väl med åtminstone något segel uppe. En mäktig syn bara det. Något oroar det att kapten tydligen lovat att innan Djuphamnen först ta en sväng runt Lakeskär. Kanske går det klara om lillbåten först lodar.

Fast nog vore väl trist att framöver i Wikipedia få läsa:

”1. Götheborg, ostindiefarare som 1745 gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs på väg hem från Kina.

”2. Götheborg, replik av 1. som 19 juli 2015 på väg till Åmål fastnade i lerbankarna vid Lakeskär, fick slagsida och sjönk. Vraket köptes sedermera av Åmåls kommun och är nu ett uppskattat dykmål för amatörer. Från skeppets kabyss kan mot smärre avgift upphämtas porslin ur Ikeas sortiment. Särskilt rikligt förekommer tallriken ”Skymning”.

  • Sune Tholin