2015-02-23 16:55

2015-02-23 16:55

Utmaning för branschen

: PD-krönika

En dag som denna är det förstås ofrånkomligt att ta upp dagstidningarnas upplagesiffror. Som fortsätter att minska. Konkurrenssituationen, den allt hårdare kampen om läsarna men också om annonsörerna, har gjort det tuffare att ge ut nyheter i pappersform.

Ändå är det ändå just på papper som de allra flesta vill ha sina nyheter levererade. Fortfarande.

Över 90 procent av tidningarnas annonsintäkter tas in på print, som det så vackert heter i branschen numera. Internetannonseringen ökar, men är – för tidningarnas del – fortfarande försvinnande liten.

Det komplicerar situationen för tidningarna. Skall vi gasa eller bromsa, satsa på material som får våra trogna läsare att stanna, eller satsa på att locka till oss nya läsargrupper?

Klart är att tidningsbranschen står mitt uppe i en gigantisk förvandlingsprocess. Och utvecklingen går mot mer och mer nyheter på webben – i mobiltelefonen, på surfplattan. Så också för oss på PD.

Den stora utmaningen blir att se till att vi får betalt för vårt jobb.

Provinstidningen Dalsland har ett ansträngt år bakom sig, med personalnedskärningar och med ett antal teknikövergångar. Det har blivit kännbart. Men förhoppningen är att kunna locka tillbaka en del av läsarna – genom att visa hur viktigt det faktiskt är att ha en tidning som berättar om vad som händer i Åmål.

I stort och i smått.

Vid sidan av mätningarna av upplagor, så mäts också hur stor andel av hushållen, som prenumererar. Och jämfört med andra tidningar, faktiskt i hela riket, så står vi oss starka. Över 63 procent av hushållen i Åmål har PD i brevlådan eller får den genom brevinkastet. Det placerar oss på åttonde plats i landet.

Det visar att vi, trots att det blåser lite småsnålt, har stort förtroende hos Åmålsborna.

Om man är annonsör borde det vara intressant hur många man når. 88,4 procent. Så stor är räckvidden för Provinstidningen i Åmål, enligt Orvesto. Det innebär att tidningens budskap når så många Åmålsbor.

Som jämförelse kan nämnas att landets populäraste radiostation är P4 Gotland. Kanalen har en räckvidd på 44,8 procent. Sveriges Television har 37,8. Reklamkanalerna ligger lägre.

Ove Rydh

En dag som denna är det förstås ofrånkomligt att ta upp dagstidningarnas upplagesiffror. Som fortsätter att minska. Konkurrenssituationen, den allt hårdare kampen om läsarna men också om annonsörerna, har gjort det tuffare att ge ut nyheter i pappersform.

Ändå är det ändå just på papper som de allra flesta vill ha sina nyheter levererade. Fortfarande.

Över 90 procent av tidningarnas annonsintäkter tas in på print, som det så vackert heter i branschen numera. Internetannonseringen ökar, men är – för tidningarnas del – fortfarande försvinnande liten.

Det komplicerar situationen för tidningarna. Skall vi gasa eller bromsa, satsa på material som får våra trogna läsare att stanna, eller satsa på att locka till oss nya läsargrupper?

Klart är att tidningsbranschen står mitt uppe i en gigantisk förvandlingsprocess. Och utvecklingen går mot mer och mer nyheter på webben – i mobiltelefonen, på surfplattan. Så också för oss på PD.

Den stora utmaningen blir att se till att vi får betalt för vårt jobb.

Provinstidningen Dalsland har ett ansträngt år bakom sig, med personalnedskärningar och med ett antal teknikövergångar. Det har blivit kännbart. Men förhoppningen är att kunna locka tillbaka en del av läsarna – genom att visa hur viktigt det faktiskt är att ha en tidning som berättar om vad som händer i Åmål.

I stort och i smått.

Vid sidan av mätningarna av upplagor, så mäts också hur stor andel av hushållen, som prenumererar. Och jämfört med andra tidningar, faktiskt i hela riket, så står vi oss starka. Över 63 procent av hushållen i Åmål har PD i brevlådan eller får den genom brevinkastet. Det placerar oss på åttonde plats i landet.

Det visar att vi, trots att det blåser lite småsnålt, har stort förtroende hos Åmålsborna.

Om man är annonsör borde det vara intressant hur många man når. 88,4 procent. Så stor är räckvidden för Provinstidningen i Åmål, enligt Orvesto. Det innebär att tidningens budskap når så många Åmålsbor.

Som jämförelse kan nämnas att landets populäraste radiostation är P4 Gotland. Kanalen har en räckvidd på 44,8 procent. Sveriges Television har 37,8. Reklamkanalerna ligger lägre.

Ove Rydh