2015-02-05 15:25

2015-02-06 10:02

2015 blir längre år

Från förra veckans fullmäktigesammanträde noteras att det är lite klent med kunskaperna om hur ett så här viktigt möte måste ledas – med fast hand och formellt riktigt. Förvisso kan det dyka upp krångliga situationer. Särskilt när det finns ledamöter som Tomas Lindström (invald på SD-mandat) som till varje pris vill filmas och höras. Men en okomplicerad propositionsordning måste ett presidium klara utan ajourneringar.

Rutinerade ledamoten Ann Sörqvist (C) har ovanan att från första raden sufflera presidiet. Syftet vällovligt men inte korrekt.

 

Nämnde Tomas Lindström hakar på om Dalboskandalen. I en interpellation till Michael Karlsson (S) vill han veta orsaken till att kommunen förlorade tvisten om hamnterminalen. Kommunalrådet svarar väl vid nästa sammanträde. Rimligt svaromål är att hänvisa till att här i landet finns lagar och regler som även en kommun måste följa.

Kommunalrådet kan också försöka lindra egna kommunstyrelsens blamage genom att skylla på usla rådgivare.

 

Försvunna Vågmästaregatan får inte glömmas. Men inte heller Björn Weiderstrand vet något mer än att gatan namnändrades till Camillagatan sen Rösparksskolan byggdes.

Weiderstrand tycker f.ö. att Åmåls siste vågmästare Petter Larsson borde få en gata uppkallad efter sig. Larsson betydde mycket för stadens utveckling, påpekar han.

I Åmål fanns förr Våggatan. Den gick från stadens våghus ungefär vid Hembygdsmuseet.

Vi återgår till Vågmästaregatan vars vidare öden ingen verkar känna till. Kanske är gatan likt flygande holländaren dömd att till domens dag irra runt och förbli otrafikerad?

 

För er planering påminns om att 2015 blir ett längre år. Den 30 juni stannas klockorna på 23:59:60 och skjuter upp ankomsten av 1 juli med en hel sekund. Dygnet blir sålunda 86.401 sekunder i stället för 86.400.

Skottsekunden beror på något invecklat om jordens rotationshastighet.

 

Så avslutar vi med att vidarebefordra en rapport från en DN-läsare som delat med sig hur danska Frälsningsarmén arbetar. Vid ett besök i grannlandet gav denne genast en slant inför skylten på insamlingsbössan. I stället för sedvanliga ”pengarna eller livet” tod på danskt manér: ”Pengene eller vi synger!”, dvs ”Pengarna annars sjunger vi”.

Från förra veckans fullmäktigesammanträde noteras att det är lite klent med kunskaperna om hur ett så här viktigt möte måste ledas – med fast hand och formellt riktigt. Förvisso kan det dyka upp krångliga situationer. Särskilt när det finns ledamöter som Tomas Lindström (invald på SD-mandat) som till varje pris vill filmas och höras. Men en okomplicerad propositionsordning måste ett presidium klara utan ajourneringar.

Rutinerade ledamoten Ann Sörqvist (C) har ovanan att från första raden sufflera presidiet. Syftet vällovligt men inte korrekt.

 

Nämnde Tomas Lindström hakar på om Dalboskandalen. I en interpellation till Michael Karlsson (S) vill han veta orsaken till att kommunen förlorade tvisten om hamnterminalen. Kommunalrådet svarar väl vid nästa sammanträde. Rimligt svaromål är att hänvisa till att här i landet finns lagar och regler som även en kommun måste följa.

Kommunalrådet kan också försöka lindra egna kommunstyrelsens blamage genom att skylla på usla rådgivare.

 

Försvunna Vågmästaregatan får inte glömmas. Men inte heller Björn Weiderstrand vet något mer än att gatan namnändrades till Camillagatan sen Rösparksskolan byggdes.

Weiderstrand tycker f.ö. att Åmåls siste vågmästare Petter Larsson borde få en gata uppkallad efter sig. Larsson betydde mycket för stadens utveckling, påpekar han.

I Åmål fanns förr Våggatan. Den gick från stadens våghus ungefär vid Hembygdsmuseet.

Vi återgår till Vågmästaregatan vars vidare öden ingen verkar känna till. Kanske är gatan likt flygande holländaren dömd att till domens dag irra runt och förbli otrafikerad?

 

För er planering påminns om att 2015 blir ett längre år. Den 30 juni stannas klockorna på 23:59:60 och skjuter upp ankomsten av 1 juli med en hel sekund. Dygnet blir sålunda 86.401 sekunder i stället för 86.400.

Skottsekunden beror på något invecklat om jordens rotationshastighet.

 

Så avslutar vi med att vidarebefordra en rapport från en DN-läsare som delat med sig hur danska Frälsningsarmén arbetar. Vid ett besök i grannlandet gav denne genast en slant inför skylten på insamlingsbössan. I stället för sedvanliga ”pengarna eller livet” tod på danskt manér: ”Pengene eller vi synger!”, dvs ”Pengarna annars sjunger vi”.

  • Sune Tholin