2017-10-12 07:30

2017-10-12 07:30

Behöver vi Gamla kyrkan som vinterlokal?

Åmål: Kommunen tar upp konkurrensen med Åkab

Sedan Gamla kyrkan renoverades 1968 har den varit en populär lokal för sommarevenemang. En fin och uppskattad miljö även om standarden inte varit den högsta. Nu har kommunstyrelsens majoritet beslutat att upprustning skall ske till året-runt-standard. Motsägelsefullt konstateras i beslutsunderlaget att ”Lokalen utnyttjas främst under perioden maj–september”.

I den numera kommunägda restaurangen tvärs över gatan finns alla möjligheter för konserter, utställningar med mera året runt. Konkurrens är bra men varför vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet skapa intern konkurrens mellan Åkab, som äger restaurang Sjösidan och kommunen, som äger Gamla kyrkan? Jag kan bara se att kostnaderna ökar – och ska betalas med skattemedel. Nyttigheterna ökar däremot inte.

I beslutsunderlaget sägs att ”Kostnaden för genomförandet av etapp 1 utgörs i sin helhet av investeringskostnader...”. Beslutsfattarna borde ha funderat över konsekvenser. En stor oisolerad byggnad värms med fjärrvärme och elförbrukning skall öka vilket medför högre kostnader. Självklart kommer vi att dras med driftkostnader under många år. För detta blundade majoriteten.

Allianspartierna efterlyste ett bättre underbyggt beslut men maktens öron var stängda. En första fråga borde ha ställts – vill vi ha och behöver vi Gamla kyrkan som vinterlokal?

I första etappen skall fuktproblem avhjälpas med uppvärmning genom anslutning till fjärrvärme. Om vi fortsatt väljer att ha en sommarlokal finns klimatkontroll att tillgå genom tystgående avfuktningsaggregat. Sverige har sedan lång tid varit världsledande på den tekniken.

Bråttom är sällan bäst.

Håkan Sandberg (L)

 

I den numera kommunägda restaurangen tvärs över gatan finns alla möjligheter för konserter, utställningar med mera året runt. Konkurrens är bra men varför vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet skapa intern konkurrens mellan Åkab, som äger restaurang Sjösidan och kommunen, som äger Gamla kyrkan? Jag kan bara se att kostnaderna ökar – och ska betalas med skattemedel. Nyttigheterna ökar däremot inte.

I beslutsunderlaget sägs att ”Kostnaden för genomförandet av etapp 1 utgörs i sin helhet av investeringskostnader...”. Beslutsfattarna borde ha funderat över konsekvenser. En stor oisolerad byggnad värms med fjärrvärme och elförbrukning skall öka vilket medför högre kostnader. Självklart kommer vi att dras med driftkostnader under många år. För detta blundade majoriteten.

Allianspartierna efterlyste ett bättre underbyggt beslut men maktens öron var stängda. En första fråga borde ha ställts – vill vi ha och behöver vi Gamla kyrkan som vinterlokal?

I första etappen skall fuktproblem avhjälpas med uppvärmning genom anslutning till fjärrvärme. Om vi fortsatt väljer att ha en sommarlokal finns klimatkontroll att tillgå genom tystgående avfuktningsaggregat. Sverige har sedan lång tid varit världsledande på den tekniken.

Bråttom är sällan bäst.

Håkan Sandberg (L)

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.