2017-10-03 16:01

2017-10-03 16:01

Majoriteten lyssnar inte på rimliga krav

Beslut: Gamla kyrkan ska renoveras

Kostnader

Frågan om renovering av byggnaden Gamla kyrkan har beslutats och avslutats i kommunstyrelsen – i det slutna rummet. En fråga som de flesta i Åmål kommer att ha synpunkter på men saknat information om. Oppositionen försökte förgäves få ett demokratiskt fokus genom att föreslå ett bättre beslut:

”Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall beredas vidare i avsikt att beskriva hela projektet innan beslut fattas om delprojekt.

Beredningen skall omfatta både investerings- och driftkostnader och efter förslag från budgetutskottet föreläggas kommunfullmäktige för beslut.”

Tyvärr lyssnade inte majoriteten på vårt mycket rimliga krav, utan det var bråttom. Så bråttom att många investeringar som tidigare varit prioriterade ströks till förmån för Gamla kyrkan med bland annat anslutning av fjärrvärme, ökad elanslutning med mera till en investeringskostnad av tre-fyra miljoner kronor i en första etapp. Uppgifter om driftkostnader saknas helt. För oss var det uppenbart att mer beredning krävdes för att politikerna skulle förstå omfattningen av beslutet. Det var också så bråttom att medborgardialoger skulle ske efter beslut – till vilken nytta?

Eftersom renoveringsarbetena består av två etapper kommer fortsättningen att kräva ytterligare kostnader – både investeringar och driftkostnader, och det under många år. Om det vet vi inget. Inte heller visste beslutsfattarna, S-gruppen, tillräckligt om kostnaderna.

Lars-Olof Ottosson (C) Ulla Berne (M) Jan-Eric Thorin (L) Christer Törnell (KD)

Allians för Åmål

Frågan om renovering av byggnaden Gamla kyrkan har beslutats och avslutats i kommunstyrelsen – i det slutna rummet. En fråga som de flesta i Åmål kommer att ha synpunkter på men saknat information om. Oppositionen försökte förgäves få ett demokratiskt fokus genom att föreslå ett bättre beslut:

”Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall beredas vidare i avsikt att beskriva hela projektet innan beslut fattas om delprojekt.

Beredningen skall omfatta både investerings- och driftkostnader och efter förslag från budgetutskottet föreläggas kommunfullmäktige för beslut.”

Tyvärr lyssnade inte majoriteten på vårt mycket rimliga krav, utan det var bråttom. Så bråttom att många investeringar som tidigare varit prioriterade ströks till förmån för Gamla kyrkan med bland annat anslutning av fjärrvärme, ökad elanslutning med mera till en investeringskostnad av tre-fyra miljoner kronor i en första etapp. Uppgifter om driftkostnader saknas helt. För oss var det uppenbart att mer beredning krävdes för att politikerna skulle förstå omfattningen av beslutet. Det var också så bråttom att medborgardialoger skulle ske efter beslut – till vilken nytta?

Eftersom renoveringsarbetena består av två etapper kommer fortsättningen att kräva ytterligare kostnader – både investeringar och driftkostnader, och det under många år. Om det vet vi inget. Inte heller visste beslutsfattarna, S-gruppen, tillräckligt om kostnaderna.

Lars-Olof Ottosson (C) Ulla Berne (M) Jan-Eric Thorin (L) Christer Törnell (KD)

Allians för Åmål

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.