2017-09-12 06:00

2017-09-12 06:00

Hög tid att låta verkstad ersätta snack

Skolan: Skolbänk eller långbänk?

Kristineberg

Sedan miljöproblem stängde delar av Rösparksskolan för över tre år sedan har utretts hur problemet skall lösas. Utredningen har skötts i en särskilt tillsatt politisk grupp som efterhand utökat uppdraget så att det nu omfattar hela grundskolan och även hela förskolan.

I den omfattande utredning som nyligen presenterades har även årskurs 7-9 ingått. Grundproblemet har inget samband med högstadiet – Kristinebergsskolan. Indirekt påverkan finns genom att elevantalet minskar på högstadiet. Lokaler kommer därför att vara tillgängliga för mellanstadiet. Med nuvarande födelsetal och balans mellan in- och utflyttning kommer det år 2029 att finnas 382 högstadieelever (12 till 15-åringar) i Åmål. Det är 85 färre än 2017.

För snart 20 år sedan uppmärksammades behov av att förbättra arbetsmiljön på Kristinebergsskolan. År 2002 lovade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (S, C och M) att ta tag i problemet.

”Politikerna i nämndens arbetsutskott är också överens om att huvudbyggnaden skall byggas om inom några år. Arbetsmiljön skall förbättras och NO-undervisningen förses med ändamålsenliga lokaler.” Citat från PD-artikel den 7 februari 2002.

Anledningen till att skjuta upp ombyggnaden var att Kristinebergsskolan hade maximalt antal elever och byggnadsarbeten skulle ge för stora störningar på undervisningen. Då bedömdes att ombyggnad skulle kunna starta 2003/2004.

Eftersom inget hänt är det hög tid att låta verkstad ersätta snack. Barn- och utbildningsnämnden bör uppvakta fastighetsägaren Åkab med önskemål om hyresoffert på de önskade ombyggnadsarbetena. Någon del borde kunna ske som normala underhållsarbeten för att hålla ner kostnaden för skolförvaltningen. S, C och M behöver bara påminnas om sitt löfte från 2002. Infriandet har dröjt 15 år, längre betänketid behövs inte.

Håkan Sandberg (L)

Sedan miljöproblem stängde delar av Rösparksskolan för över tre år sedan har utretts hur problemet skall lösas. Utredningen har skötts i en särskilt tillsatt politisk grupp som efterhand utökat uppdraget så att det nu omfattar hela grundskolan och även hela förskolan.

I den omfattande utredning som nyligen presenterades har även årskurs 7-9 ingått. Grundproblemet har inget samband med högstadiet – Kristinebergsskolan. Indirekt påverkan finns genom att elevantalet minskar på högstadiet. Lokaler kommer därför att vara tillgängliga för mellanstadiet. Med nuvarande födelsetal och balans mellan in- och utflyttning kommer det år 2029 att finnas 382 högstadieelever (12 till 15-åringar) i Åmål. Det är 85 färre än 2017.

För snart 20 år sedan uppmärksammades behov av att förbättra arbetsmiljön på Kristinebergsskolan. År 2002 lovade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (S, C och M) att ta tag i problemet.

”Politikerna i nämndens arbetsutskott är också överens om att huvudbyggnaden skall byggas om inom några år. Arbetsmiljön skall förbättras och NO-undervisningen förses med ändamålsenliga lokaler.” Citat från PD-artikel den 7 februari 2002.

Anledningen till att skjuta upp ombyggnaden var att Kristinebergsskolan hade maximalt antal elever och byggnadsarbeten skulle ge för stora störningar på undervisningen. Då bedömdes att ombyggnad skulle kunna starta 2003/2004.

Eftersom inget hänt är det hög tid att låta verkstad ersätta snack. Barn- och utbildningsnämnden bör uppvakta fastighetsägaren Åkab med önskemål om hyresoffert på de önskade ombyggnadsarbetena. Någon del borde kunna ske som normala underhållsarbeten för att hålla ner kostnaden för skolförvaltningen. S, C och M behöver bara påminnas om sitt löfte från 2002. Infriandet har dröjt 15 år, längre betänketid behövs inte.

Håkan Sandberg (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.